Ministerstvo zdravotníctva SR: Články http://192.168.165.35/Lists/Stories/VsetkyClanky.aspx Informačný kanál RSS pre články ministerstvo zdravotníctva SR. Ministerstvo zdravotníctva SR Fri, 01 Dec 2023 14:06:07 GMT Generátor kanálov RSS služby Microsoft SharePoint Foundation 60 en-US MZSR Web: Články http://192.168.165.35/_layouts/images/siteIcon2.png http://192.168.165.35/Lists/Stories/VsetkyClanky.aspx Zoznam kategorizovaných dietetických potravín 1.1.2024– 31.3.2024 – INFORMATÍVNY MATERIÁL https://mzsr.sk/Clanok?zkdp202401 Nadpis plný: Zoznam kategorizovaných dietetických potravín 1.1.2024– 31.3.2024 – INFORMATÍVNY MATERIÁL
Dátum článku: 1. 12. 2023
]]>
Valenčík Ivan Fri, 01 Dec 2023 12:52:47 GMT https://mzsr.sk/Clanok?zkdp202401
Zoznam kategorizovaných liekov 1.12.2023 – 31.12.2023 https://mzsr.sk/Clanok?lieky202312 Nadpis plný: Zoznam kategorizovaných liekov 1.12.2023 – 31.12.2023
Dátum článku: 25. 10. 2023
Obsah stručný:

​Zoznam kategorizovaných liekov 1.12.2023 – 31.12.2023

]]>
Hečko Miroslav Wed, 25 Oct 2023 08:31:24 GMT https://mzsr.sk/Clanok?lieky202312
Zoznam skríningových mamografických pracovísk posúdených dočasnou odbornou pracovnou skupinou, ktoré komisia zaradila do mamografického skríningu https://mzsr.sk/Clanok?dops-zamerana-na-zabezpecenie-kvality-namamografickych-preventivnych-a-diagnostickych-pracoviskach Nadpis plný: Zoznam skríningových mamografických pracovísk posúdených dočasnou odbornou pracovnou skupinou, ktoré komisia zaradila do mamografického skríningu ]]> Valenčík Ivan Fri, 08 Mar 2019 09:50:38 GMT https://mzsr.sk/Clanok?dops-zamerana-na-zabezpecenie-kvality-namamografickych-preventivnych-a-diagnostickych-pracoviskach Zoznam dietetických potravín s úradne určenou cenou 1. 12. 2023 – 29. 2. 2024 https://mzsr.sk/Clanok?zuuc-dp-202312 Nadpis plný: Zoznam dietetických potravín s úradne určenou cenou 1. 12. 2023 – 29. 2. 2024
Dátum článku: 7. 11. 2023
Obsah stručný:

​Zoznam dietetických potravín s úradne určenou cenou 1. 12. 2023 – 29. 2. 2024 – INFORMATÍVNY MATERIÁL

]]>
Hečko Miroslav Tue, 07 Nov 2023 14:48:45 GMT https://mzsr.sk/Clanok?zuuc-dp-202312
Zoznam zdravotníckych pomôcok a špeciálneho zdravotníckeho materiálu s úradne určenou cenou 01.12.2023 – 29.02.2024 https://mzsr.sk/Clanok?zuuc-zp-202312 Nadpis plný: Zoznam zdravotníckych pomôcok a špeciálneho zdravotníckeho materiálu s úradne určenou cenou 01.12.2023 – 29.02.2024
Dátum článku: 14. 11. 2023
Obsah stručný:

​Zoznam zdravotníckych pomôcok a špeciálneho zdravotníckeho materiálu s úradne určenou cenou 01.12.2023 – 29.02.2024 – INFORMATÍVNY MATERIÁL

]]>
Hečko Miroslav Tue, 14 Nov 2023 15:19:43 GMT https://mzsr.sk/Clanok?zuuc-zp-202312
Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa - štatutárneho orgánu Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky https://mzsr.sk/Clanok?vk-r-fnsp-nz Nadpis plný: Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa - štatutárneho orgánu Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky
Dátum článku: 1. 12. 2023
]]>
Valenčík Ivan Thu, 30 Nov 2023 16:25:31 GMT https://mzsr.sk/Clanok?vk-r-fnsp-nz
Fakultná nemocnica Trnava má nového riaditeľa https://mzsr.sk/Clanok?mzsr-nemocnica-trnava-riaditel Nadpis plný: Fakultná nemocnica Trnava má nového riaditeľa
Dátum článku: 30. 11. 2023
Obsah stručný:

Ministerka zdravotníctva SR Zuzana Dolinková vymenovala dnes, 30.novembra 2023, na pozíciu riaditeľa Fakultnej nemocnice Trnava MUDr. Daniela Žitňana, MPH. Vymenovaný je na dobu určitú, a to do obsadenia miesta úspešným uchádzačom výberového konania podľa ustanovenia § 5 ods. 9 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

]]>
Korgová Katarína Thu, 30 Nov 2023 14:38:13 GMT https://mzsr.sk/Clanok?mzsr-nemocnica-trnava-riaditel
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa - štatutárneho orgánu štátnej príspevkovej organizácie Zdravotnícka implementačná agentúra https://mzsr.sk/Clanok?Oznam-VK-R-ZIA-11-2023 Nadpis plný: Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa - štatutárneho orgánu štátnej príspevkovej organizácie Zdravotnícka implementačná agentúra
Dátum článku: 30. 11. 2023
Obsah stručný:

​Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa – štatutárneho orgánu štátnej príspevkovej organizácie Zdravotnícka implementačná agentúra, so sídlom Limbová 2, 837 52 Bratislava

]]>
Hečko Miroslav Thu, 30 Nov 2023 12:48:04 GMT https://mzsr.sk/Clanok?Oznam-VK-R-ZIA-11-2023
Zoznam liekov s úradne určenou cenou 1.12.2023 – 31.12.2023 https://mzsr.sk/Clanok?zuuc-202312-lieky Nadpis plný: Zoznam liekov s úradne určenou cenou 1.12.2023 – 31.12.2023
Dátum článku: 25. 10. 2023
Obsah stručný:

​Zoznam liekov s úradne určenou cenou 1.12.2023 – 31.12.2023

]]>
Hečko Miroslav Wed, 25 Oct 2023 08:16:58 GMT https://mzsr.sk/Clanok?zuuc-202312-lieky
Zoznam kategorizovaných liekov 1.1.2024 – 31.1.2024 – INFORMATÍVNY MATERIÁL https://mzsr.sk/Clanok?lieky202401 Nadpis plný: Zoznam kategorizovaných liekov 1.1.2024 – 31.1.2024 – INFORMATÍVNY MATERIÁL
Dátum článku: 24. 11. 2023
Obsah stručný:

​Zoznam kategorizovaných liekov 1.1.2024 – 31.1.2024 – INFORMATÍVNY MATERIÁL

]]>
Hečko Miroslav Fri, 24 Nov 2023 12:13:02 GMT https://mzsr.sk/Clanok?lieky202401
Zoznam liekov s úradne určenou cenou 1.1.2024 – 31.1.2024 – INFORMATÍVNY MATERIÁL https://mzsr.sk/Clanok?zuuc-202401-lieky Nadpis plný: Zoznam liekov s úradne určenou cenou 1.1.2024 – 31.1.2024 – INFORMATÍVNY MATERIÁL
Dátum článku: 24. 11. 2023
Obsah stručný:

​Zoznam liekov s úradne určenou cenou 1.1.2024 – 31.1.2024 – INFORMATÍVNY MATERIÁL

]]>
Hečko Miroslav Fri, 24 Nov 2023 11:58:16 GMT https://mzsr.sk/Clanok?zuuc-202401-lieky
Priame vyzvanie pre Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu za účelom realizácie Investície 3 v Komponente 11 Plánu obnovy a odolnosti SR: https://mzsr.sk/Clanok?plan-obnovy-priame-vyzvanie-fibrilacie-predsieni Nadpis plný: Priame vyzvanie pre Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu za účelom realizácie Investície 3 v Komponente 11 Plánu obnovy a odolnosti SR:
Dátum článku: 24. 7. 2023
]]>
Valenčík Ivan Fri, 21 Jul 2023 17:28:09 GMT https://mzsr.sk/Clanok?plan-obnovy-priame-vyzvanie-fibrilacie-predsieni
Priame vyzvanie pre Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu za účelom realizácie Investície 3 v Komponente 11 Plánu obnovy a odolnosti SR: https://mzsr.sk/Clanok?plan-obnovy-priame-vyzvanie-fibrilacie-bb Nadpis plný: Priame vyzvanie pre Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu za účelom realizácie Investície 3 v Komponente 11 Plánu obnovy a odolnosti SR:
Dátum článku: 24. 7. 2023
]]>
Valenčík Ivan Fri, 21 Jul 2023 20:05:34 GMT https://mzsr.sk/Clanok?plan-obnovy-priame-vyzvanie-fibrilacie-bb
Priame vyzvanie pre Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu za účelom realizácie časti Investície 3 v Komponente 11 Plánu obnovy a odolnosti SR: https://mzsr.sk/Clanok?plan-obnovy-priame-vyzvanie-fibrilacie-nuscch-ba Nadpis plný: Priame vyzvanie pre Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu za účelom realizácie časti Investície 3 v Komponente 11 Plánu obnovy a odolnosti SR:
Dátum článku: 24. 7. 2023
]]>
Valenčík Ivan Fri, 21 Jul 2023 20:15:08 GMT https://mzsr.sk/Clanok?plan-obnovy-priame-vyzvanie-fibrilacie-nuscch-ba
Ministerstvo zdravotníctva upozorňuje na ukončenie fungovania mobilných aplikácií GreenPass, OverPass a OverPass Special https://mzsr.sk/Clanok?aplikacie-covid-ukoncenie-2024 Nadpis plný: Ministerstvo zdravotníctva upozorňuje na ukončenie fungovania mobilných aplikácií GreenPass, OverPass a OverPass Special
Dátum článku: 29. 11. 2023
Obsah stručný:

Prevádzka aplikácií na preukazovanie očkovania proti ochoreniu COVID-19  GreenPass sa skončí  31.12.2023. Rovnako tak nebudú funkčné ani aplikácie OverPass a OverPass Special, ktoré slúžili na overenie covidových certifikátov. Dôvodom je výrazný pokles využívania aplikácií v dôsledku neexistencie obmedzení a ukončenia vydávania certifikátov DCC EÚ k 30.6.2023.


]]>
Šuplata Ivan Wed, 29 Nov 2023 15:13:54 GMT https://mzsr.sk/Clanok?aplikacie-covid-ukoncenie-2024
Ministerstvo pripomína zdravotníckym pracovníkom zo zahraničia pracujúcim na Slovensku povinnosť overenia ovládania štátneho jazyka https://mzsr.sk/Clanok?mz-cudzinci-zdravotnici-jazyk-statny Nadpis plný: Ministerstvo pripomína zdravotníckym pracovníkom zo zahraničia pracujúcim na Slovensku povinnosť overenia ovládania štátneho jazyka
Dátum článku: 28. 11. 2023
Obsah stručný:

​Ministerstvo zdravotníctva SR pripomína zdravotníckym pracovníkom – cudzincom, ktorí pôsobia v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku a ktorí ešte zákonne nepreukázali ovládanie štátneho jazyka, že je potrebné, aby v najbližšom období absolvovali overenie ovládania štátneho jazyka. Najbližšie termíny overenia ovládania štátneho jazyka sú stanovené na 7. a 11. decembra 2023. V nasledujúcich mesiacoch bude ministerstvo vyhlasovať aj ďalšie termíny, a to podľa aktuálneho záujmu a počtu žiadostí.


]]>
Korgová Katarína Tue, 28 Nov 2023 14:13:22 GMT https://mzsr.sk/Clanok?mz-cudzinci-zdravotnici-jazyk-statny
Skupinové povolenia na terapeutické použitie neregistrovaných liekov https://mzsr.sk/Clanok?skupinove-povolenia-na-terapeuticke-pouzitie-neregistrovanych-liekov Nadpis plný: Skupinové povolenia na terapeutické použitie neregistrovaných liekov
Dátum článku: 17. 2. 2012
Obsah stručný:

Bleomycín, Etopozid, Karboplatina, Fluorouracil, Dakarbazin, Melfalan, Karmustín, Merkaptopurín...

]]>
Valenčík Ivan Thu, 19 Jan 2012 11:36:48 GMT https://mzsr.sk/Clanok?skupinove-povolenia-na-terapeuticke-pouzitie-neregistrovanych-liekov
Organizácia Zdravé regióny získala cenu Roma Spirit 2023 https://mzsr.sk/Clanok?mz-zdrave-regiony-cena-roma-spirit Nadpis plný: Organizácia Zdravé regióny získala cenu Roma Spirit 2023
Dátum článku: 28. 11. 2023
Obsah stručný:

Štátna príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR Zdravé regióny získala  v rámci jubilejného 15. ročníka Roma Spirit 2023 ocenenie v kategórií Spoločnosť a zamestnávateľ.  

]]>
Korgová Katarína Tue, 28 Nov 2023 08:16:20 GMT https://mzsr.sk/Clanok?mz-zdrave-regiony-cena-roma-spirit
Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) upozorňuje na správny postup pri výdaji liekov na lekársky predpis https://mzsr.sk/Clanok?sukl-lieky-na-predpis Nadpis plný: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) upozorňuje na správny postup pri výdaji liekov na lekársky predpis
Dátum článku: 27. 11. 2023
Obsah stručný:

V súvislosti s nárastom subjektov, ktoré ponúkajú pacientom obstaranie liekov na lekársky predpis, upozorňuje ŠÚKL pacientov, že takéto lieky sa môžu vydávať výlučne v lekárňach alebo zákonom stanovených zdravotníckych zariadeniach a môže tak urobiť len osoba, ktorá získala príslušné vysokoškolské vzdelanie. 

]]>
Šuplata Ivan Mon, 27 Nov 2023 11:37:59 GMT https://mzsr.sk/Clanok?sukl-lieky-na-predpis