Metodický pokyn o predkladaní žiadostí o súhlas na použitie / poskytnutie finančných prostriedkov na investičné účely Metodický pokyn o predkladaní žiadostí o súhlas na použitie / poskytnutie finančných prostriedkov na investičné účely


Prílohy:

Investičný plán 2021-2026 mzsr-investicny-plan2021-2026.rtf
Prílohy​ 1 až 3 (vhodné na elektronické vypĺňanie) Prílohy 1 až 3
Vzor investičného plánu príloha príručky Vzor investičného plánu príloha príručky
CBA CBA