Tlačiť Späť

Domov » Zdravotná starostlivosť » Inšpektorát kúpeľov a žriedel » Úhrady za využívanie

Úhrady za využívanie prírodných liečivých a minerálnych zdrojov

​​​​​​​​​

Za výťažok, objem prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody odobratý z prírodného liečivého zdroja alebo z prírodného minerálneho zdroja, platí využívateľ zdroja úhradu ministerstvu zdravotníctva, ktorá je príjmom štátneho rozpočtu.

Od 1.1.2006 sa úhrada za využívanie prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov platí podľa § 25 a § 50 zákona č. 538/2005 Z. z..

Spôsob platby úhrady a sadzby úhrady ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis vydaný ministerstvo zdravotníctva. Je to vyhláška MZ SR č. 27/2006 Z. z. ktorou sa ustanovuje spôsob platby úhrady za odber vody z prírodného liečivého zdroja alebo z prírodného minerálneho zdroja a sadzby úhrad v znení neskorších predpisov /zmena: 541/2008 Z. z./.

Dátum: 3. januára 2012