Tlačiť Späť

Domov » Ministerstvo zdravotníctva » Hlavní a krajskí odborníci

Hlavní a krajskí odborníci

​​Hlavní odborníci MZ SR vymenovaní v súlade so Štatútom hlavných odborníkov a krajských odborníkov zo dňa 18.11.2011.

Zoznam hlavných odborníkov.xlsxZoznam hlavných odborníkov
Dátum poslednej aktualizácie: 24. 10. 2023

 


 

Krajskí odborníci MZ SR vymenovaní v súlade Štatútom hlavných odborníkov a krajských odborníkov zo dňa 18.11.2011.

Ak pre daný odbor a samosprávny kraj nie je menovaný krajský odborník, pracovné povinnosti preberá hlavný odborník pre príslušný odbor. Údaje v tabuľke budú priebežne dopĺňané.

 

Zoznam krajských odborníkov.xlsxZoznam krajských odborníkov
Dátum poslednej aktualizácie: 4. 12. 2023