Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok


1.4.2021– 30.6.2021 – INFORMATÍVNY MATERIÁL

celý článok

Vláda schvália zriadenie Rady vlády Slovenskej republiky pre duševné zdravie


Na dnešnom rokovaní vlády bol schválený návrh rezortu zdravotníctva na zriadenie Rady vlády Slovenskej republiky pre duševné zdravie a štatút tohto nadrezortného orgánu. Zriadenie vychádza z plnenia programového vyhlásenia vlády. Pracovali na ňom zástupcovia siedmich rezortov a výrazne prispeje ku koordinácii politiky štátu zacielenej na problematiku duševného zdravia.

celý článok