Vyhlásenie výberového konania na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby

10. júna 2024

​Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava 37 podľa ustanovenia § 14a zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vyhlasuje výberové konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie 18 ambulancií pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a 9 ambulancií pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast.


celý článok

Vyhlásenie výberového konania na prevádzkovanie APS pre dospelých – pevný bod Trenčín


Ministerstvo zdravotníctva SR podľa ustanovenia § 14a zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie 1 ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých – pevný bod Trenčín.

celý článok

NÚDCH otvoril zrekonštruovanú Kliniku detskej neurológie


Národný ústav detského zdravia v Bratislave dnes za prítomnosti ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej otvoril zrekonštruovanú Kliniku detskej neurológie.

celý článok

Výsledok výberového konania


na obsadenie funkcie jediného člena – zástupcu štátu štatutárneho orgánu (predstavenstva) spoločnosti Nemocnica budúcnosti Martin, a. s., so sídlom Limbová 2, 837 52 Bratislava

celý článok
Novinky ministerstva zdravotníctva

15. júla 2024  Vyhlásenie výberového konania na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých – pevný bod Trenčín
15. júla 2024  NÚDCH otvoril zrekonštruovanú Kliniku detskej neurológie
12. júla 2024  Výsledok výberového konania na obsadenie funkcie jediného člena – zástupcu štátu štatutárneho orgánu (predstavenstva) spoločnosti Nemocnica budúcnosti Martin, a. s., so sídlom Limbová 2, 837 52 Bratislava
10. júla 2024  Odškodnenie pre FNsP Nové Zámky na pomoc po záplavách
10. júla 2024  Vláda schválila nadstavbu Detskej fakultnej nemocnice Košice
9. júla 2024  Výsledok výberového konania na obsadenie funkcií troch členov – zástupcov štátu štatutárneho orgánu (predstavenstva) spoločnosti Nemocnica Poprad, a. s., so sídlom Banícka 803/28, 058 45 Poprad
9. júla 2024  Výsledok výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa - štatutárneho orgánu, na funkčné obdobie 5 rokov, v štátnej príspevkovej organizácii Univerzitná nemocnica Martin so sídlom Kollárova 4248/2, 036 01 Martin
9. júla 2024  Výsledok výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa - štatutárneho orgánu štátnej príspevkovej organizácie Národné centrum zdravotníckych informácií, so sídlom Lazaretská 26, Bratislava
9. júla 2024  Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa - štatutárneho orgánu Záchrannej zdravotnej služby Bratislava
8. júla 2024  Ministerka zdravotníctva uviedla do prevádzky moderné angiografické pracovisko v UNB

zobraziť všetky články