Vyhlásenie výberového konania na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby

26. marca 2024

​Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava 37 podľa ustanovenia § 14a zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vyhlasuje výberové konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie 76 ambulancií pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a 40 ambulancií pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast.


celý článok

Výberové konanie


na obsadenie miesta riaditeľa - štatutárneho orgánu Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov

celý článok

Výberové konanie


na obsadenie miesta riaditeľa – štatutárneho orgánu štátnej príspevkovej organizácie Zdravotnícka implementačná agentúra, so sídlom v Bratislave

celý článok

Zuzana Dolinková podporila žltým narcisom onkologických pacientov


Žlté narcisy zaplavili celé Slovensko. Aj ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková dnes podporila 28.ročník Dňa narcisov a prispela tak do verejno-prospešnej finančnej zbierky Ligy proti rakovine, ktorá je zameraná na pomoc onkologickým pacientom. Na Slovensku pribudne každý rok 40 000 pacientov s touto diagnózou, aj preto sa rezort zdravotníctva zameriava na ochranu a podporu verejného zdravia celej spoločnosti prostredníctvom prevencie a cielených programov.

celý článok
Novinky ministerstva zdravotníctva
zobraziť všetky články