Ministerstvo spúšťa zjednodušenú výzvu pre všeobecných lekárov a pediatrov s navýšenou sumou

10. októbra 2023

​Ministerstvo zdravotníctva aktualizovalo a zjednodušilo výzvu na podporu otvárania nových všeobecných ambulancií v nedostatkových regiónoch. Nová výzva je flexibilnejšia a zohľadňuje pripomienky lekárov a lekárok, ako aj samosprávnych krajov. Aktuálne je na opatrenie vyčlenených viac než deväť miliónov eur. Navýšená suma príspevku sa bude prijímateľom vyplácať jednorazovo.

Nová výzva na zriadenie všeobecnej ambulancie 

celý článok

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb má nové vedenie


Od 5. decembra 2023 bude novým generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s.. Ing. Pavel Piatrov. Zároveň sa podpredsedom predstavenstva spoločnosti stáva MUDr. Ján Seleštiansky a ďalším členom predstavenstva MUDr. Juraj Frajt, MPH. Ministerka zdravotníctva SR Zuzana Dolinková dnes odvolala generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva SÚSCCH, a.s. Ing. Pavla Bartošíka, podpredsedu predstavenstva prof. MUDr. Karla Králinského, CSc. a členku predstavenstva prof. PhDr. Máriu Šupinovú, PhD.

celý článok

Slovensko odmietlo skrátenie obdobia pripomienkovania Medzinárodných zdravotných predpisov


Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková informovala generálneho riaditeľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) o nesúhlasnom stanovisku, v ktorom v mene Slovenskej republiky odmietla dodatok Medzinárodných zdravotných predpisov (MZP), schválený v máji 2022. Týmto dodatkom sa skrátila lehota, ktorú mali jednotlivé vlády na zamietnutie budúcich zmien a doplnení MZP alebo vznesenie výhrad k nim, a to z 18 mesiacov na 10 mesiacov.

celý článok

Zoznam kategorizovaných dietetických potravín


1.1.2024– 31.3.2024 – INFORMATÍVNY MATERIÁL

celý článok