Parlament schválil skokový nárast platov v zdravotníctve

5. októbra 2022

Národná rada Slovenskej republiky dnes schválila komplexné a razantné zvýšenie ohodnotenia zdravotníkov v ústavnej zdravotnej starostlivosti a ambulanciách záchrannej zdravotnej služby. Ide o najvyšší nárast platov za poslednú dekádu. Zároveň, prvýkrát sa všetky zdravotnícke povolania dočkali systematizovaného platového nastavenia, ktoré zohľadňuje prax, odbornosť, náročnosť a zodpovednosť jednotlivých povolaní.


celý článok

Výsledok výberového konania


na obsadenie miesta riaditeľa - štatutárneho orgánu, na funkčné obdobie 5 rokov, v štátnej príspevkovej organizácii Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy, so sídlom 059 84 Vyšné Hágy

celý článok

Pracovná konferencia Moderná nemocnica


V pondelok 3. októbra sa uskutočnila odborná konferencia s názvom Moderná nemocnica. Jej cieľom bolo riaditeľom štátnych nemocníc predstaviť rámce a východiská novej Stratégie rozvoja ľudských zdrojov v zdravotníctve.

celý článok

Ministerstvo zdravotníctva odštartovalo tri investície do kvalitnejšej starostlivosti o duševné zdra


Ministerstvo zdravotníctva v najbližších dňoch vyhlási tri investície pre kvalitnejšiu starostlivosť  o duševné zdravie. Z Plánu obnovy a odolnosti SR prostredníctvom trojice nových výziev vynaloží celkovo 18,5 milióna eur do modernizácie diagnostického vybavenia, rozšírenia siete psychiatrických stacionárov a na humanizáciu oddelení v ústavnej psychiatrickej starostlivosti.

celý článok