Oznámenie o začatí prípravných trhových konzultácií


k predmetu zákazky "Digitalizácia pracovísk patologickej anatómie"

celý článok

Národná transfúzna služba vyzýva na darovanie krvi


Za posledné týždne zaznamenala Národná transfúzna služba SR na svojich odberných pracoviskách pokles darcov krvi, čo sa prejavuje aj poklesom zásob krvných prípravkov. Vyzýva preto darcov krvi, aby neváhali a prišli darovať svoju vzácnu tekutinu a pomohli tak doplniť zásoby krvných prípravkov.

celý článok

Ministerstvo bude každý rok zverejňovať monitorovacie správy o stave zdravotníctva


Inštitút zdravotníckych analýz zverejnil Aktualizáciu Strategického rámca starostlivosti o zdravie. Pre skvalitnenie zdravotnej starostlivosti sú podľa materiálu nevyhnutné ďalšie reformy a investície. Zároveň je však potrebné pravidelné monitorovanie zdravotníckeho systému, bez ktorého nie je možné vytvárať ani kvalitné dlhodobé stratégie ani stanovovať priority pre najbližšie obdobia. Monitorovacie správy nebudú vznikať za zatvorenými dverami. Výsledky bude hodnotiť komisia, v ktorej budú mať zástupcov zdravotníci, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, pacienti a ďalší.

celý článok