Tlačiť Späť

Domov » Ministerstvo zdravotníctva » Kontakty

Kontakt

​​​​
Ministerstvo zdravotníctva SR

Limbová 2
P.O. BOX 52
837 52 Bratislava 37

Tel.: +421 2 593 73 111
Fax.: +421 2 547 77 983
e-mail: office@health.gov.sk
Úradné hodiny podateľne:
Pondelok - Štvrtok:  8.00 - 15.00 hod.
Piatok:                     8.00 - 14.00 hod.

Ďalšie kontakty:
minister@health.gov.sk
mzsr.podatelna@health.gov.sk

Nahlasovanie korupcie:
korupcia@health.gov.sk

Chýbajúce lieky:
chybajucelieky@health.gov.sk


www.slovensko.sk


Organizácie v pôsobnosti ministerstva

Hlavní a krajskí odborníci

Kontakty MZ SR:

Sekretariát ministra zdravotníctva SR
MUDr. Mareka  Krajčího
+421 2 593 73 228
Kancelária ministra
+421 2 593 73 228
generálna riaditeľka: JUDr. Viera Adamová
Sekretariát štátnej tajomníčky MZ SR
JUDr. Ing. Jany Ježíkovej
+421 2 593 73 341
Kancelária štátnej tajomníčky
+421 2 593 73 405
Sekretariát štátneho tajomníka MZ SR
MUDr. Petra Stachuru, Dr. med., MBA
+421 2 593 73 126
Kancelária štátneho tajomníka
+421 2 593 73 372
Sekretariát generálneho tajomníka služobného úradu
Ing. Mgr. Mariána Kolníka
+421 2 593 73 113
Kancelária generálneho tajomníka služobného úradu
+421 2 593 73 197
generálny riaditeľ: PaedDr. Marcel Šefčík, PhD.
Sekcia farmácie a liekovej politiky
+421 2 593 73 364
generálny riaditeľ: MVDr. Peter Mrva
Sekcia reformnej agendy
+421 2 593 73 374
generálny riaditeľ: Mgr. Oskar Dvořák
Sekcia zdravia
+421 2 593 73 273
generálna riaditeľka: MUDr. Andrea Škripeková, PhD.
Sekcia zdravotníckeho vzdelávania
+421 2 593 73 111
generálny riaditeľ: prof. PhDr. Mgr. Monika Jankechová PhD. 
Sekcia digitalizácie a informatiky
+421 2 593 73 409
generálny riaditeľ: Ing. Ľuboš Ryšavý​
Sekcia zriaďovateľských, zakladateľských a akcionárskych práv
+421 2 593 73 280
generálny riaditeľ: Mgr. Radoslav Krupa
Sekcia efektívneho hospodárenia
+421 2 593 73 280
generálna riaditeľka: Ing. Iveta Griačová
Sekcia financovania
+421 2 593 73 121
generálna riaditeľka: Ing. Martina Verešová
Sekcia európskych programov a projektov
+421 2 593 73 306
generálny riaditeľ: Ing. Peter Ferjančík
  Komunikačný odbor Hovorkyňa Mgr. Zuzana Eliášová

Mgr. Zuzana Eliášová
hovorkyňa
Ministerstvo zdravotníctva SR

Tel.: +421 2 593 73 116
Fax.: +421 2 547 77 983
e-mail: tlacove@health.gov.sk


Podania pacientskych organizácií

Podania pacientskych organizácií - Lieky:
ppl@health.gov.sk
Podania pacientskych organizácií - Zdravotnícke pomôcky:
ppzp@health.gov.sk
Podania pacientskych organizácií - Špeciálny zdravotnícky materiál:
ppszm@health.gov.sk
Podania pacientskych organizácií - Dietetické potraviny:
ppdp@health.gov.sk


      Dôležité linky: