Tlačiť Späť

Domov » Ministerstvo zdravotníctva » Kontakty

Kontakt

 

Ministerstvo zdravotníctva SR

Limbová 2
P.O. BOX 52
837 52 Bratislava 37

Tel.: +421 2 593 73 111
Fax.: +421 2 547 77 983
e-mail: office@health.gov.sk


Úradné hodiny podateľne:
Pondelok - Štvrtok:  8.00 - 15.00 hod.
Piatok:                     8.00 - 14.00 hod.

 

Ďalšie kontakty:
minister@health.gov.sk
mzsr.podatelna@health.gov.sk

Nahlasovanie korupcie:
korupcia@health.gov.sk

Chýbajúce lieky:
chybajucelieky@health.gov.sk


www.slovensko.sk


Organizácie v pôsobnosti ministerstva

Hlavní a krajskí odborníci

Kontakty MZ SR:

Sekretariát ministra zdravotníctva SR
MUDr. Vladimíra Lengvarského, MPH
+421 2 593 73 228
Kancelária ministra
+421 2 593 73 228
generálna riaditeľka: JUDr. Viera Adamová
Sekretariát štátneho tajomníka MZ SR
prof. PhDr. Róberta Babeľu, PhD., MBA, MSc (HTA), FISAC
+421 2 593 73 341
Kancelária štátneho tajomníka
+421 2 593 73 405
Sekretariát štátneho tajomníka MZ SR
MUDr. Kamila Száza
+421 2 593 73 126

Sekretariát generálneho tajomníka služobného úradu
Ing. Petra Ferjančíka 
+421 2 593 73 113
Kancelária generálneho tajomníka služobného úradu
+421 2 593 73 197
generálny riaditeľ: Ing. Zuzana Matloňová, PhD. – poverená riadením
Sekcia farmácie a liekovej politiky
+421 2 593 73 364
generálny riaditeľ: PharmDr. Ing. Ivona Malovecká, PhD. – poverená riadením
Sekcia reformnej agendy
+421 2 593 73 374
generálny riaditeľ: Mgr. Oskar Dvořák
Sekcia zdravia
+421 2 593 73 273
generálny riaditeľ: MUDr. Pavol Macho – poverený riadením
Sekcia krízového riadenia
+421 2 593 73 ...
generálna riaditeľka: Ing. Ildikó Kukanová – poverená riadením 
Sekcia verejného obstarávania
+421 2 593 73 297
generálny riaditeľ: Ing. Ondrej Kuruc, PhD.

Sekcia digitalizácie a informatiky
+421 2 593 73 409
generálny riaditeľ: Dott. Matúš Šesták – poverený riadením
Sekcia zriaďovateľských, zakladateľských a akcionárskych práv
+421 2 593 73 280
generálny riaditeľ: Mgr. Radoslav Krupa
Sekcia efektívneho hospodárenia
+421 2 593 73 194
generálna riaditeľka: Ing. Iveta Griačová
Sekcia financovania
+421 2 593 73 121
generálna riaditeľka: Ing. Martina Verešová
Sekcia európskych programov a projektov
+421 2 593 73 306
generálna riaditeľka: PhDr. Katarína Naďová – poverená riadením
 
Komunikačný odbor
Kontakt pre médiá:  Hovorkyňa Mgr. Zuzana Eliášová
 

Mgr. Zuzana Eliášová
hovorkyňa
Ministerstvo zdravotníctva SR
 

Tel.: +421 2 593 73 416
Fax.: +421 2 547 77 983
e-mail: tlacove@health.gov.sk

 

 

Podania pacientskych organizácií

 

Podania pacientskych organizácií - Lieky:
ppl@health.gov.sk
Podania pacientskych organizácií - Zdravotnícke pomôcky:
ppzp@health.gov.sk
Podania pacientskych organizácií - Špeciálny zdravotnícky materiál:
ppszm@health.gov.sk
Podania pacientskych organizácií - Dietetické potraviny:
ppdp@health.gov.sk

 


Podnety od organizácií, ktoré prichádzajú vo svojej činnosti do kontaktu s pôsobnosťou MZ SR a nemajú existujúcu spoluprácu s organizačnými útvarmi. Nie je určené pre podnety fyzických osôb.

 

      Dôležité linky: