Tlačiť Späť

Domov » Ministerstvo zdravotníctva » Kontakty

Kontakt

Ministerstvo zdravotníctva SR

Limbová 2
P.O. BOX 52
837 52 Bratislava 37

Tel.: +421 2 593 73 111
Fax.: +421 2 547 77 983
e-mail: office@health.gov.sk


Úradné hodiny podateľne:
Pondelok - Štvrtok:  8.00 - 15.00 hod.
Piatok:                     8.00 - 14.00 hod. 

 

Ďalšie kontakty:
ministerka@health.gov.sk
mzsr.podatelna@health.gov.sk

Nahlasovanie korupcie:
korupcia@health.gov.sk


www.slovensko.sk


Organizácie v pôsobnosti ministerstva

Hlavní a krajskí odborníci

Kontakty MZ SR:

Kancelária ministerky
JUDr. Zuzany Dolinkovej

generálna riaditeľka: Mgr. Mária Dinušová, PhD.​
Sekretariát štátneho tajomníka MZ SR
Ing. Michala Štofka, PhD.

+421 2 593 73 126
Kancelária štátneho tajomníka
+421 2 593 73 405
Sekretariát štátneho tajomníka MZ SR
MUDr. Ladislava Slobodníka, MBA
+421 2 593 73 341

Kancelária štátneho tajomníka

+421 2 593 73 345

Sekretariát generálneho tajomníka služobného úradu
+421 2 593 73 113
Kancelária generálneho tajomníka služobného úradu
+421 2 593 73 197
Sekcia farmácie a liekovej politiky
+421 2 593 73 364
generálny riaditeľ: PharmDr. Jozef Turza​
Sekcia zdravia
+421 2 593 73 273
generálny riaditeľ: Ing. Peter Čvapek, MPH
Sekcia verejného obstarávania
+421 2 593 73 297
generálna riaditeľka: Mgr. Martina Galabová
Sekcia legislatívy a práva
+421 2 593 73 280
generálna riaditeľka: Mgr. Dominika Juck, PhD. – poverená riadením
Sekcia implementácie Plánu obnovy a odolnosti a reforiem
generálny riaditeľ: Ing. Matej Ovčiarka
Sekcia výskumu, vývoja a programov
Ing. Roman Hegedüš – poverený riadením
Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských a akcionárskych práv a strategických investícií
+421 2 593 73 420
Mgr. Juraj Petrovič, PhD. – poverený riadením​
Sekcia financovania
+421 2 593 73 121
generálny riaditeľ: Ing. Peter Kalenčík, MSc
Sekcia európskych programov a projektov
+421 2 593 73 306
generálna riaditeľka: Mgr. Jarmila Michale​
 
Komunikačný odbor
Kontakt pre médiá:  
 
Ing. Andrej Wallner
hovorca
Ministerstvo zdravotníctva SR
 

Tel.: +421 2 593 73 516
e-mail: tlacove@health.gov.sk

 

 

Podania pacientskych organizácií

 

Podania pacientskych organizácií - Lieky:
ppl@health.gov.sk
Podania pacientskych organizácií - Zdravotnícke pomôcky:
ppzp@health.gov.sk
Podania pacientskych organizácií - Špeciálny zdravotnícky materiál:
ppszm@health.gov.sk
Podania pacientskych organizácií - Dietetické potraviny:
ppdp@health.gov.sk

 


Podnety od organizácií, ktoré prichádzajú vo svojej činnosti do kontaktu s pôsobnosťou MZ SR a nemajú existujúcu spoluprácu s organizačnými útvarmi. Nie je určené pre podnety fyzických osôb.

 

      Dôležité linky: