Tlačiť Späť

Domov » Ministerstvo zdravotníctva

Vedenie

Minister zdravotníctva Slovenskej republiky

 

Brigádny generál MUDr. Vladimír Lengvarský, MPH 

Brigádny generál MUDr. Vladimír Lengvarský, MPHBrigádny generál MUDr. Vladimír LENGVARSKÝ, MPH. narodený 18. augusta 1969, Levoča
vo vojenskej hodnosti brigádny generál od 15. januára 2020

1. september 2020 – 31. marec 2021
riaditeľ Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok – fakultná nemocnica

Vzdelanie a požiadavky na vojenskú hodnosť a odborné požiadavky na výkon funkcie:

- Vojenská lekárska akadémia Hradec Králové, 1988-1993, odbor všeobecné lekárstvo,

- Inštitút pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve Bratislava, 1996, špecializácia 1. stupňa - všeobecné lekárstvo,

- Slovenská postgraduálna akadémia medicíny Bratislava, 2000, špecializácia 2. stupňa – všeobecné lekárstvo,

- Trojročné štúdium v odbore „odborník pre riadenie verejného zdravotníctva“, Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava, 2005-2008.

Spĺňa vzdelanie na vojenskú hodnosť podľa § 34 ods. 3 písm. c) zákona č. 281/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov a požiadavky na vojenskú hodnosť podľa čl. 5 ods. 5 písm. a) služobného predpisu hlavného služobného úradu č. 111/2015 v znení neskorších predpisov.

Do služobného pomeru vojaka z povolania bol prijatý počas štúdia na vysokej vojenskej škole 1. januára 1988.

Vykonávané funkcie:

Od 28.8.1993 do 15.3.1996 – špecializačná príprava vo Vojenskej nemocnici Ružomberok,

Od 15.3.1996 do 18.5.1998 – náčelník zdravotníckej služby /výsadkár/ 5. pluku špeciálneho určenia Žilina,

Od 19.5.1998 do 17.11.1998 – lekár práporu AUSBATT v mierovej misii UNDOF na Golanských výšinách,

Od 18.11.1998 do 21.9.1999 – lekár /výsadkár/ obväziska 5. pluku špeciálneho určenia Žilina,

Od 22.9.1999 do 27.7.2003 – náčelník zdravotníckej služby /výsadkár/ 5. pluku špeciálneho určenia Žilina,

Od 28.7.2003 do 5.2.2004 – náčelník obväziska ženijnej roty Ženijnej odmínovacej roty vo vojenskej operácii Iracká sloboda na území Iraku,

Od 6.2.2004 do 30.11.2004 – náčelník obväziska /výsadkár/ 5. pluku špeciálneho určenia Žilina,

Od 1.12.2004 do 30.6.2007 – riaditeľ odboru zdravotníckej starostlivosti a posudkov – zástupca hlavného lekára ozbrojených síl Slovenskej republiky Úradu vojenského zdravotníctva Ružomberok,

Od 1.7.2007 do 31.1.2008 – zástupca hlavného lekára ozbrojených síl Slovenskej republiky Úradu vojenského zdravotníctva Ružomberok,

Od 1.2.2008 do 31.5.2009 – riaditeľ úradu - hlavný lekár ozbrojených síl Slovenskej republiky Úradu vojenského zdravotníctva Ružomberok,

Od 1.6.2009 do 31.8.2020 – riaditeľ úradu - hlavný lekár ozbrojených síl Slovenskej republiky Úradu hlavného lekára Ružomberok,

Od 1.9.2020 do 31.3.2021 – riaditeľ Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok – fakultná nemocnica.

Pôsobenie v zahraničí:

Od 19.5.1998 do 17.11.1998 – Mierová misia UNDOF, Golanské výšiny – lekár práporu AUSBATT,

Od 28.7.2003 do 5.2.2004 – Vojenská operácia Iracká sloboda, Irak – náčelník obväziska.

Vojenské vyznamenania:

- Pamätná medaila ministra obrany 2. a 3. stupňa (striebro, bronz),
- Pamätný kríž náčelníka GŠ OS SR 3. stupňa (bronz),
- Medaila „Za vernosť ozbrojeným silám SR“ 1. a 2. stupňa (zlato, striebro),
- Vojenský čestný odznak OS SR 2 a 3. stupňa (striebro, bronz),
- Odznak náčelníka GŠ OS SR 3. stupňa (bronz),
- Medaila Vojenskej kancelárie prezidenta SR,
- Pamätná medaila Pozemných síl OS SR,
- Medaila Vojenskej polície 3. stupňa (bronz),
- Pamätná medaila k 20. výročiu vzniku OS SR,
- Pamätná medaila k 25. výročiu vzniku OS SR,
- Pamätná medaila k 60. výročiu oslobodenia SR a konca 2. svetovej vojny,
- Pamätná medaila „Za účasť v boji proti fašizmu a oslobodenie vlasti“,
- Medaila „Za službu v mierových pozorovateľských misiách 1. stupňa (UNDOF),
- Medaila „Za službu v mierových pozorovateľských misiách 1. stupňa (IRACKÁ SLOBODA),
- Odznak Vojnového veterána.


 

Štátny tajomník I.

JUDr. Ing. Jana Ježíková

JUDr. Ing. Jana JežíkováJana Ježíková pôsobila ako riaditeľka odboru zdravotníctva Bratislavského samosprávneho kraja od roku 2015 do marca 2020. V oblasti zdravotníctva sa pohybuje už dlhší čas. V rokoch 2000 až 2002 pôsobila ako odborná referentka Všeobecnej zdravotnej poisťovne v Čadci. Už v období od 2002 do 2006 pracovala na Ministerstve zdravotníctva SR ako riaditeľka odboru zdravotného poistenia a cien v zdravotníctve a analytička pre oblasť zdravotného poistenia, špecialistka na reformu zdravotníctva. Na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou bola v období rokov 2006 až 2007 členkou rozkladovej komisie pre oblasť zdravotného poistenia, ktorá je najvyšším poradným orgánom predsedu ÚDZS. V roku 2007 bola projektovou manažérkou spoločnosti bratislavskej pobočky Sanigest Internacional, Costa Rica, USA. V rokoch 2010 až 2012 pracovala vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni ako riaditeľka Sekcie stratégie a politiky zdravia a v roku 2010 ako členka predstavenstva. Pôsobila ako konzultantka v oblasti zdravotníctva v roku 2013, ako aj v období rokov 2007 až 2010. Od roku 2013 do 2014 bola advokátskou koncipientkou.

Vyštudovala Paneurópsku vysokú školu Bratislava, Fakultu práva a Žilinskú univerzitu, Žilina, Fakultu riadenia a informatiky. Absolvovala aj zahraničné vzdelávacie kurzy na Harvard School of Public Health and The World Bank Institute, Harvard University, Boston a The World Bank Institute and The Health Services Management Training Centre, Semmelweis University, Budapešť.

Novou štátnou tajomníčkou je od 1. apríla 2020, vláda ju vymenovala do funkcie na návrh ministra zdravotníctva Mareka Krajčího na zasadaní 31.marca 2020.


Štátny tajomník II.

MUDr. Peter Stachura, Dr. med., MBA

MUDr. Peter Stachura, Dr. med., MBAPeter Stachura pôsobil dlhé roky v Nemecku a Rakúsku, na Slovensko sa vrátil po 16 rokoch práce na klinikách anesteziológie a intenzívnej medicíny.

Svoju profesionálnu kariéru odštartoval na oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny v Nemocnici Levoča. V roku 2004 odišiel do zahraničia. Pôsobil na klinikách anesteziológie a intenzívnej medicíny v nemeckých mestách Görlitz a Bayreuth, pracoval aj na oddelení paliatívnej medicíny v Univerzitnej nemocnici v Erlangene a na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny v Univerzitnej nemocnici Sankt Pölten v Rakúsku.

Vyštudoval Lekársku fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, absolvoval štúdium zdravotníckeho manažmentu na Fakulte ekonomiky a práva, Universität Bayreuth v Nemecku a doktorandské ukončil na Lekárskej fakulte Rheinische Friedrich Wilhelms Univertität v Bonne. V zahraničí získal atestácie z urgentnej medicíny, anesteziológie, intenzívnej medicíny, paliatívnej medicíny a špeciálnej terapie bolesti. Je zároveň členom tímu nezávislej platformy Za lepšie zdravotníctvo, ktorá sa venuje fungovaniu systému zdravotníctva vo vyspelých krajinách. Pracoval aj pre občianske združenie na pomoc deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

MUDr. Peter Stachura, Dr. med., MBA je novým štátnym tajomníkom od 1. júna 2020, vláda ho vymenovala do funkcie na návrh ministra zdravotníctva Mareka Krajčího na zasadaní 27. mája 2020.

 

 

Generálny tajomník služobného úradu

Ing. David Hlubocký