Tlačiť Späť

Domov » Ministerstvo zdravotníctva » Organizačný poriadok

Organizačný poriadok

Organizačný p​oria​dok MZ SR účinný od 1. júla 2020
Všeobecná časť OP-od-01-07-2020.pdf OP-od-01-07-2020.rtf
Špecifické funkčné náplne organizačných útvarov – príloha č. 1 OP-od-01-07-2020-priloha1.pdf OP-od-01-07-2020-priloha1.rtf
Organizačná schéma MZ SR – príloha č. 2 OP-od-01-07-2020-priloha2.pdf OP-od-01-07-2020-priloha2.rtf
Zoznam použitých skratiek – príloha č. 3 OP-od-01-07-2020-priloha3.pdf OP-od-01-07-2020-priloha3.rtf