Hľadali ste: ŠDTP

Stránky a články

Počet výsledkov: 12

 1. POSTUPY PRE PACIENTOV ku COVID-19 ... Newsletter ŠDTP máj 2021 ... Newsletter ŠDTP marec 2021 ... Newsletter ŠDTP november 2020   ... Newsletter ŠDTP oktober 2020  ... Newsletter ŠDTP júl 2020  ... Newsletter ŠDTP jún 2020   ...
  Dátum: 5. apríla 2022  Veľkosť: 79 KB
  https://mzsr.sk/?spdtp

 2. Schválené nové a inovované štandardné klinické postupy v zdravotníctve ... Štandardný postup starostlivosti o matku a dieťa podľa ...  ŠDTP pre Laboratórnu diagnostiku v klinickej mikrobiológii ...  ŠDTP Ca cervixu ...
  Dátum: 29. apríla 2022  Veľkosť: 164 KB
  https://mzsr.sk/?Standardne-Postupy-V-Zdravotnictve

 3. zber údajov a dát do Výročnej správy o stave drogovej problematiky ... Z - NÁVRAT centrum n. o. Borov ... Občianske združenie " V I C T U S" Krupina ... servis služ. vozidla MZ SR BA 783 NL ...
  Dátum: 11. mája 2018  Veľkosť: 113 KB
  https://mzsr.sk/?objednavky-2018-2

 4. Lichardova 200/13 976 13 Slovenská Ľupča ... Reklamne predmety ku konferencii ŠDTP ... Jasovská ulica 3/a 851 07 Bratislava ... Plynárenská 7/B 821 09 Bratislava ... Nám. Slobody 11 811 06 Bratislava ...
  Dátum: 22. júna 2018  Veľkosť: 93 KB
  https://mzsr.sk/?faktury-2018-5

 5. a na hodnotenie Komisie MZ SR pre ŠDTP predložili 152 štandardných postupov, ktoré sú v štádiu ... povedal Jozef Kalužay zo IV. Internej kliniky LFUK a UNB a člen Komisie MZ SR pre ŠDTP. ...
  Dátum: 8. novembra 2018  Veľkosť: 0 KB
  https://mzsr.sk/Clanok?konferencia-sdtp-priprava

 6. Sdtp-Humenne-8-10-1-2019 ... ​Zámerom pracovného stretnutia, ktoré sa konalo v dňoch 8. - 10. januára 2019 v Humennom, bola podpora poskytovateľov ošetrovateľskej starostlivosti v procese implementácie ...
  Dátum: 14. januára 2019  Veľkosť: 0 KB
  https://mzsr.sk/Clanok?Sdtp-Humenne-8-10-1-2019

Strana 1 z 2 1 2 > >>

Dokumenty

Počet výsledkov: 77

 1. Štandard vyšetrení psychomotorického vývinu detí pri 2 ... Dátum prvého predloženia na Komisiu MZ SR pre ŠDTP ... odborný projektový tím MZ SR pre ŠDTP a pacientske organizácie zastrešené AOPP v Slovenskej ...
  Dátum: 29. novembra 2019  Veľkosť: 53 KB
  https://mzsr.sk/Sources/dokumenty/SDTP/standardy/Primarna_pediatria/Psychomotoricky_vyvin_dietata.docx

Strana 1 z 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>