Hľadali ste: ŠDTP

Stránky a články

Počet výsledkov: 15

 1. Newsletter ŠDTP máj 2021 ... Newsletter ŠDTP marec 2021 ... Newsletter ŠDTP november 2020 ... Newsletter ŠDTP oktober 2020 ... Newsletter ŠDTP júl 2020 ... Newsletter ŠDTP jún 2020 ... Newsletter ŠDTP máj 2020 ...
  Dátum: 17. júla 2023  Veľkosť: 87 KB
  https://mzsr.sk/?spdtp

 2.  Mamografia (diagnostická) - ŠDTP pri lekárskom ožiarení ...  Skiaskopia a skiagrafia - ŠDTP pri lekárskom ožiarení ...  Počítačová tomografia - ŠDTP pri lekárskom ožiarení ...
  Dátum: 19. novembra 2022  Veľkosť: 70 KB
  https://mzsr.sk/?Pred-verzie-Radiologia

 3. Predchádzajúce verzie dokumentov v OPS Obezitológia ... ŠDTP chirurgickej liečby obezity v dospelom veku ... ŠDTP na komplexný manažment nadhmotnosti/obezity v dospelom veku – 1. revízia ...
  Dátum: 2. júna 2023  Veľkosť: 69 KB
  https://mzsr.sk/?Pred-verzie-obezitologia

 4. Schválené nové a inovované štandardné klinické postupy v zdravotníctve ... ​Pre vyhľadanie použite funkciu CTRL+F ... V mobile Android ...; Hľadať na stránke ... Odporúčania pre diagnostiku a liečbu chronického ...
  Dátum: 29. novembra 2023  Veľkosť: 203 KB
  https://mzsr.sk/?Standardne-Postupy-V-Zdravotnictve

 5. Prílohy k šandardu ŠDTP pre Laboratórnu diagnostiku v klinickej mikrobiológii ... ​Príloha Tabuľka č.1 - Klinická Mikrobiológia ...
  Dátum: 18. novembra 2022  Veľkosť: 69 KB
  https://mzsr.sk/?Prilohy-lab-diagnostika-KM

 6. zber údajov a dát do Výročnej správy o stave drogovej problematiky ... Z - NÁVRAT centrum n. o. Borov ... Občianske združenie " V I C T U S" Krupina ... servis služ. vozidla MZ SR BA 783 NL ...
  Dátum: 11. mája 2018  Veľkosť: 113 KB
  https://mzsr.sk/?objednavky-2018-2

Strana 1 z 3 1 2 3 > >>

Dokumenty

Počet výsledkov: 92

 1. Štandard vyšetrení psychomotorického vývinu detí pri 2 ... Dátum prvého predloženia na Komisiu MZ SR pre ŠDTP ... odborný projektový tím MZ SR pre ŠDTP a pacientske organizácie zastrešené AOPP v Slovenskej ...
  Dátum: 29. novembra 2019  Veľkosť: 53 KB
  https://mzsr.sk/Sources/dokumenty/SDTP/standardy/Primarna_pediatria/Psychomotoricky_vyvin_dietata.docx

Strana 1 z 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>