Tlačiť Späť

Domov

Zoznam gastroenterologických pracovísk

​​

Zoznam gastroenterologických pracovísk, ktoré splnili podmienky na výkon SK a PSK podľa OU/č.26/2011 (uverejneného vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva SR, ročník 59, čiastka 19-31), aktualizovaného dňa 1.2.2018 (uverejneného vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva SR, ročník 66, čiastka 1-9) a podľa Štandardného postupu pre výkon prevencie kolorektálneho karcinómu – metódou populačného skríningu (uverejneného vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva SR, ročník 67, čiastka 24-34) a jeho revidovaných verzií, ktoré sú uverejnené na webe MZSR:

https://www.health.gov.sk/?Standardne-Postupy-V-Zdravotnictve


Aktualizované 3.7.2023

Zoznam kolonoskopických pracovísk

Zoznam-Certif.xls