Ministerstvo spúšťa zjednodušenú výzvu pre všeobecných lekárov a pediatrov s navýšenou sumou

10. októbra 2023

​Ministerstvo zdravotníctva aktualizovalo a zjednodušilo výzvu na podporu otvárania nových všeobecných ambulancií v nedostatkových regiónoch. Nová výzva je flexibilnejšia a zohľadňuje pripomienky lekárov a lekárok, ako aj samosprávnych krajov. Aktuálne je na opatrenie vyčlenených viac než deväť miliónov eur. Navýšená suma príspevku sa bude prijímateľom vyplácať jednorazovo.

Nová výzva na zriadenie všeobecnej ambulancie 

celý článok

Zoznam kategorizovaných dietetických potravín


1.7.2024 – 30.9.2024 – INFORMATÍVNY MATERIÁL

celý článok

Výberové konanie


na obsadenie funkcie riaditeľa - štatutárneho orgánu Národného centra zdravotníckych informácií, so sídlom Lazaretská 26, 811 09 Bratislava

celý článok

Výberové konanie


do na obsadenie miesta jediného člena predstavenstva – štatutárneho orgánu spoločnosti Nemocnica budúcnosti Martin, a. s., so sídlom Limbová 2, 837 52 Bratislava IČO: 52 771 334

celý článok