Tlačiť Späť

Domov

Vyhlásenie o prístupnosti

Webové sídlo spĺňa štandardy v súlade s Výnosom MF SR č. 312/2010 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. Vychádza z najnovších poznatkov a trendov rešpektujúcich kvalitatívne atribúty webových stránok, ku ktorým patria: kredibilita, nájditeľnosť a využiteľnosť. Tieto sa týkajú aj prístupnosti webu pre znevýhodnených občanov. Webové sídlo je pravidelne validované službou W3C pre HTML Strict 4.01 a W3C pre CSS a zároveň vyhovuje požiadavkám Blind Friendly. Webové sídlo je spracované v redakčnom systéme Microsoft SharePoint Server 2010 spoločnosti Microsoft​

  • Internet Explorer 6.0+
  • Mozilla Firefox 0.8+
  • Google Chrome 6.0+
  • Netscape 7.1+
  • Opera 7.5+

Valid HTML 4.01 Strict  

Ověřit CSS!