Vážení prijímatelia POO, na webovom sídle vykonávateľa MZ SR v sekcii Plán obnovy a odolnosti v časti Výzvy a priame vyzvania sú aktualizované výzvy za Komponent 12.

Aktualizovali sa dokumenty: príloha 6 "Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti" a príloha 06-1 - "Príloha č. 1 - Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti".

 

Logá "Plán obnovy a odolnosti"​​​​​​​​​​​​​