V zmysle zákona č. 576/2004 Z. z. § 3 ods.1 v znení neskorších predpisov uverejňuje Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky aktualizovanú Medzinárodnú klasifikáciu chorôb – MKCH. Zároveň zverejňujeme Zoznam zrušených kódov chorôb a Zoznam vložených kódov chorôb od 1.1.2016


Aktualizované: 12.2.2016