Aktualizovaný rezortný protikorupčný program Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 2021 -2022 bol vypracovaný v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 585/2018 z 12. decembra 2018, ktorým bola schválená Protikorupčná politika SR na roky 2019 – 2023 a schválený gremiálnou poradou Ministerstva zdravotníctva SR dňa 14.07.2021.

Rezortný protikorupčný program
Rezortný protikorupčný program Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 2021-2022
Rezortný protikorupčný program Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 2021-2022