Dohovor o právach dieťaťa
Všeobecný komentár č. 15 (2013)
Právo dieťaťa na dosiahnutie najvyššej možnej úrovne zdravotného stavu (článok 24)
dohovor-o-pravach-dietata.pdf
PDF 348 Kb
dohovor-o-pravach-dietata.rtf
RTF 702 Kb
dohovor-o-pravach-dietata.docx
DOCX 113 Kb