Vyhodnotenie žiadosti o poskytnutie dotácie podľa §2 ods. 1 písm. d) zákona č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na rok 2015

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ O DOTÁCIE NA PODPORU PROTIDROGOVÝCH AKTIVÍT V ROKU 2015
p.č.
proj.č.
Názov žiadateľa
Názov projektu
Žiadaná suma
Schválené
1
1/2015 Zober lotpu nie drogy, n.o. Športové podujatia s protidrogovou tematikou
50 000,00 €
20 000,00 €
2
2/20015 Občianske združenie PRIMA Prima Street
33 687,00 €
13 500,00 €
3
3/2015 Rodina a spoločnosť Rodina bez cigariet 4. ročník
15 900,00 €
11 312,00 €
4
4/2015 Všetko pre zdravie, o.z. Zlý priateľ alkohol - kreslená animovaní rozprávka pre deti predškolského veku
22 850,00 €
20 000,00 €
5
6/2015 Filia nezisková organizácia Rovesnícky program prevencie užívania drog
8 504,00 €
8 000,00 €
6
7/2015 STOP DROGY, občianske združenie Drogová pasca - Môže sa to stať aj tebe (III. séria)
49 159,00 €
29 000,00 €
7
8/2015 MAJME SRDCE PRE DETI, .o.z. DROGY A PREVENCIA 2015
49 309,80 €
30 000,00 €
8
10/2015 Občianske združenie Pomocná ruka Stanica
9 655,20 €
9 655,20 €
9
15/2015 Občianske združenie NEZÁVISLOSŤ Udržanie hygienickeho štandardu pre pacientov CPLDZ Bratislava
40 900,00 €
10 000,00 €
10
17/2015 Občianske združenie Odyseus Chráň sa sám : harm reduction pre zraniteľné komunity
49 319,31 €
13 500,00 €
11
19/2015 C.E.N., s.r.o. Séria krátkych edukačných spotov
47 494,00 €
37 494,00 €
12
28/2015 Odborný liečebný ústav psychiatrický, n.o. Monitorovanie, hodnotenie a výskum efektívnosti liečby závislosti na medzinárodnej úrovni s európskou pridanou hodnotou
46 545,70 €
16 585,00 €
13
29/2015 Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci Podpora protidrogových aktivít 2015
32 665,75 €
9 000,00 €
14
31/2015 Detská psychiatrická liečebňa n.o. Hraň Protidrogový program pre pacientov hospitalizovaných v DPL
50 000,00 €
5 000,00 €
15
36/2015 Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice Rekonštrukcia hygienických zariadení v Centre pre liečbu drogových závislostí Košice
21 590,23 €
15 000,00 €
16
41/2015 Mesto Trstená STOP DROGY
13 260,00 €
10 000,00 €
17
43/2015 Tlačová agentúra Slovenskej republiky NebuďOtrokDrog3
49 800,00 €
30 000,00 €
18
46/2015 Mesto Spišská Nová Ves Nepotrebuješ to zažiť
10 070,00 €
5 065,00 €
19
49/2015 Nadácia Pomocné ruky Bola raz jedna trieda - detská talentová súťaž
44 650,00 €
20 000,00 €
20
58/2015 Lepšia cesta, n.o. Pilotný projekt " Identifikácia a terapia problémov spojených s užívaním marihuany prostredníctvom internetu
14 709,53 €
7 000,00 €
21
59/2015 Mesto Kežmarok Kežmarok proti drogám
14 095,00 €
6 000,00 €
22
60/2015 BUDÚCNOSŤ PRE SLOVENSKO - FUTURE FOR SLOVAKIA Dokumenty o závislostiach
50 000,00 €
35 000,00 €
23
70/2015 Slovenský paralympíjsky výbor Natri nám to!
49 300,00 €
31 000,00 €
24
74/2015 Združenie STORM HARM REDUCTION V PRAXI
38 327,50 €
13 500,00 €
25
75/2015 Metamorfozis Drogy - Cesta do tmy
35 000,00 €
30 000,00 €
26
78/2015 Obecný futbalový klub Dunajská Lužná Prevenciou k zdravému životnému štýlu
50 000,00 €
31 000,00 €
27
79/2015 Mesto Čadca Šanca správnych rozhodnutí
8 567,00 €
5 000,00 €
28
81/2015 Čistý deň, n.o. Terénny terapeutický pobyt v Pakoštane 2015
9 900,00 €
5 000,00 €
29
82/2015 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok (U)Žitočne...
30 100,00 €
7 000,00 €
30
84/2015 Stredná odborná škola J. Čabelku Na drogy nemáme čas III
6 468,00 €
6 468,00 €
31
87/2015 MAFRA Slovakia, a.s. Podpora protidrogových aktivít
24 920,00 €
24 920,00 €
Schválené dotácie - celkom

514 999,20 €

 
ZOZNAM NESCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU NA PODPORU PROTIDROGOVÝCH AKTIVÍT V ROKU 2015
Nepodporené z dôvodu nekompletnosti (chýbajúce doklady a iné formálne nedostatky) - nedoplnené ani po dožiadaní
p.č.
proj.č.
Názov žiadateľa
Názov projektu
Žiadaná suma
Dôvod neschválenia
1
16/2015 Únia pomoci a podpory zdravia, o.z. Prevencia, Prevencia, Prevencia
39 750,00 €
nekompletná žiadosť
2
48/2015 BOX CLUB RUŽINOV Úderom proti drogám
39 510,00 €
nekompletná žiadosť
3
55/2015 oneT Závislosť sa ťa (do)týka
50 000,00 €
nekompletná žiadosť
4
65/2015 RE/set, o.z. Prednášky o drogách a rizikách ich užívania pre študentov stredných a základných škôl
5 700,00 €
nekompletná žiadosť
5
68/2015 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Dve dekády drogy na Slovensku a ich dopad na mládež - Vysokoškolská učebnica
12 000,00 €
nekompletná žiadosť
6
90/2015 OZ Box Club Triebeľ BOXOM PROTI DROGÁM
10 000,00 €
nekompletná žiadosť

156 960,00 €

 

Nepodporené z dôvodu nedosiahnutia min. 50 z celkovo možných 100 bodov

p.č.
proj.č.
Názov žiadateľa
Názov projektu
Žiadaná suma
Dôvod neschválenia
1
5/2015 ReSocia, n.o. Progrma posilňovania motivácie klientov resocializačných stredísk
12 838,60 €
pod 50 bodov (48)
2
9/2015 LIGA ACADEMY 11 Môj život v mojich rukách
50 000,00 €
pod 50 bodov (44)
3
11/2015 IDEA Martin, o.z. Dobrí odborníci, budú robiť dobrú prevenciu
13 438,00 €
pod 50 bodov (47)
4
12/2015 Informačný a vzdelávací inštitút Preventívne proti drogám
9 100,00 €
pod 50 bodov (35)
5
13/2015 Nelegál Modernizácia resocializačného strediska
12 455,09 €
pod 50 bodov (44)
6
14/2015 PRÁVO PACIENTOV, o.z. Prevencia drogovcýh závislostí u tínedžerov
45 900,00 €
pod 50 bodov (35)
7
18/2015 Športom proti drogám Môj (ne) verný frajer - Alkohol
49 918,00 €
pod 50 bodov (42)
8
20/2015 C.E.N., s.r.o. Krátke dokumenty - Séria skutočných ľudských príbehov
47 500,00 €
pod 50 bodov (35)
9
21/2015 C.E.N., s.r.o. Odborné štúdiové diskusie - "Okrúhly stôl na tému drogy"
47 495,00 €
pod 50 bodov (39)
10
22/2015 C.E.N., s.r.o. Tematické štúdiové rozhovory "O drogách"
47 500,00 €
pod 50 bodov (41)
11
23/2015 C.E.N., s.r.o. Spotová kampaň
47 495,00 €
pod 50 bodov (40)
12
24/2015 C.E.N., s.r.o. Štúdiové relácie "Rozhovory cez polnoc - špeciál"
47 500,00 €
pod 50 bodov (36)
13
25/2015 C.E.N., s.r.o. Edukačné krátke filmy
47 480,00 €
pod 50 bodov (36)
14
26/2015 Obec Zábiedovo Slovo nuda nepoznám, na drogy čas nemám
16 000,00 €
pod 50 bodov (48)
15
27/2015 Obec Chotín Mládežnícky klub
50 000,00 €
pod 50 bodov (43)
16
30/2015 Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice - Šaca Terapiou k životu bez drog a kriminality
9 503,00 €
pod 50 bodov (44)
17
32/2015 Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice Nákup posteľnej bielizne, prikrývok a utierok v Centre pre liečbu drogových závislostí Košice
5 155,84 €
pod 50 bodov (38)
18
33/2015 Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice Obnovenie vybavenia CPLDZ Košice
7 426,30 €
pod 50 bodov (42)
19
34/2015 Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice Rekonštrukcia plotu Centra pre liečbu drogových závislostí Košice
8 465,52 €
pod 50 bodov (38)
20
35/2015 Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice Výmena svietidiel v Centre pre liečbu drogových závislostí Košice
15 051,35 €
pod 50 bodov (39)
21
37/2015 Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice Výmena podlahovej krytiny v Centre pre liečbu drogových závislostí Košice
23 591,69 €
pod 50 bodov (43)
22
38/2015 Občianske združenie Prevencia V&P Tréning v programe selektívnej prevencie rizikového správania so zameraním na prevenciu pitia alkoholu u adolescentov
8 523,40 €
pod 50 bodov (41)
23
39/2015 "TK" Danube Bratislava Integrovaným tancom proti drogám
50 000,00 €
pod 50 bodov (35)
24
40/2015 MANUS, o.z. Zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb , zníženie energetickej náročnosti prevádzky resocializačného zariadenia - II. etapa
49 972,00 €
pod 50 bodov (46)
25
42/2015 ATARAX, s.r.o. Kradne telo, kradne dušu - Droga!
42 180,00 €
pod 50 bodov (37)
26
44/2015 Tlačová agentúra Slovenskej republiky Drogy z teba spravia zombie
49 800,00 €
pod 50 bodov (41)
27
45/2015 Trojlístok, n.o. Uzdravujeme vzťahy
8 844,00 €
pod 50 bodov (40)
28
47/2015 Mesto Hlohovec Čistá zóna - zóna bez drog
7 304,00 €
pod 50 bodov (37)
29
50/2015 Divadelné centrum Tomu Ver!
6 750,00 €
pod 50 bodov (37)
30
51/2015 Divadelné centrum Tomu Ver 2
13 400,00 €
pod 50 bodov (35)
31
52/2015 Škola zážitkov Harvart Svet bez drog
14 150,00 €
pod 50 bodov (35)
32
53/2015 Mládež ulice Špecifické preventívne aktivity v nízkoprahových programoch
19 300,00 €
pod 50 bodov (41)
33
54/2015 Spoločnosť priateľov a detí z detských domovov Úsmev ako dar Program JUMP INTO LIFE a Pilotný program IDENTITA
47 167,00 €
pod 50 bodov (49)
34
56/2015 Občianske združenie Pre zdravie našich detí Lámeme rekordy
49 600,00 €
pod 50 bodov (30)
35
57/2015 Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany Prevencia, liečba, resocializácia drogových závislostí v Ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany
47 500,00 €
pod 50 bodov (47)
36
61/2015 Slovenský Červený kríž Anti-Drug project (v skratke "ADP")
6 650,00 €
pod 50 bodov (37)
37
62/2015 Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Podpora zamestnanosti abstinujúcich závislých v okresoch Nové Zámky a Komárno
9 080,00 €
pod 50 bodov (26)
38
63/2015 Plán B, n.o. Prevencia v špecifických skupinách
17 300,00 €
pod 50 bodov (49)
39
64/2015 KASPIAN, o.z. Dozvedieť sa viac
17 350,00 €
pod 50 bodov (47)
40
66/2015 RE/set Rastamama.sk - zabezpečenie prevádzky bezplatnej drogovej poradne a šírenia osvety o drogách prostredníctvom internetu
16 290,00 €
pod 50 bodov (46)
41
67/2015 C.S.M. group s.r.o. Drogy talent zabíjajú
38 000,00 €
pod 50 bodov (40)
42
69/2015 Ideálna Mládežnícka Aktivita Pohyb a prevencia a zdravý životný štýl
15 400,00 €
pod 50 bodov (36)
43
71/2015 Slovenský paralympíjsky výbor WTF?
35 000,00 €
pod 50 bodov (33)
44
72/2015 ZA ZDRAVÉ ZDRAVOTNÍCTVO This way out
50 000,00 €
pod 50 bodov (45)
45
73/2015 HELP 4 PEOPLE Miluj svoje pľúca
49 685,00 €
pod 50 bodov (47)
46
76/2015 CPM- Centrum prevencia mládeže Čadca Vzdelávanie a posilnenie spolupráce pracovníkov pôsobiacich v oblasti drogovej problematiky
10 460,00 €
pod 50 bodov (33)
47
77/2015 WELFARE Prevencia užívania alkoholu a iných drog u dospievajúcich prostredníctvom krátkych intervencií
30 000,00 €
pod 50 bodov (38)
48
80/2015 GaRt, s.r.o. Drogy sú smrť - www.drogynie.sk
50 000,00 €
pod 50 bodov (43)
49
83/2015 Základná škola Rudolfa Dilonga, n.o. Deti deťom o drogách
6 000,00 €
pod 50 bodov (31)
50
85/2015 Gréckokatolícka charita Prešov Dotácia na podporu programov a aktivít resocializácie
6 188,70 €
pod 50 bodov (31)
51
86/2015 Centrum vedecko-technických informácií Rizikové a ochranné faktory konzumácie legálnych a nelegálnych drog u mládeže v SR
16 250,00 €
pod 50 bodov (38)
52
88/2015 MAFRA Slovakia, a.s. Až príliš múdry na drogy
33 270,00 €
pod 50 bodov (48)
53
89/2015 MAFRA Slovakia, a.s. Podpora protidrogových aktivít II
10 000,00 €
pod 50 bodov (43)
54
91/2015 COR centrum, n.o. Skúseností detí a adolescentov s užívaním vo vybraných lokalitách Banskobystrického kraja
11 050,70 €
pod 50 bodov (45)

1 456 278,19  €