Zdravotnícke zariadenie/samosprávny kraj
Kontaktná osoba
(predseda a/alebo tajomník komisie)
Kontaktné údaje
1. Nemocnica Bánovce, s.r.o.
Hviezdoslavova 23/3
957 01 Bánovce nad Bebravou
MUDr. Marián Nosáľ– predseda e-mail: riaditelstvo@nemocnicabanovce.sk
tel.č.: 038/76 24 114
fax: 038/76 02 952
2. Centrum pre liečbu drogových závislostí
Cesta k nemocnici 1
974 01 Banská Bystrica
nemá zriadenú EtK
3. Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta
Nám. L. Svobodu 1
975 17 Banská Bystrica
– predseda
Mgr. Katarína Čupková
e-mail: lekaren@nspbb.sk
tel.č..: 048/44 13 547
fax: 048/41 34 245
4. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou
Nám. L. Svobodu 4
974 09 Banská Bystrica
MUDr. Terézia Stančoková – predsedníčka
JUDr. Zuzana Rosinská - tajomníčka
e-mail: tstancokova@dfnbb.sk
tel.č.: 048/47 26 501
fax: 048/41 61 528
5. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s.
Námestie L. Svobodu 1
974 1 Banská Bystrica
MUDr. Peter Kapusta - predseda
Lucia Beňová– tajomníčka
e-mail: lucia.benova@suscch.eu
peter.kapusta@suscch.eu
tel.č.: 048/43 33 101
fax: 048/41 39 541
6. Nemocnica s poliklinikou
pri NsP Prievidza
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
MUDr. Vladimír Garaj, CSc.- predseda
Martina Kanianska Lányi, CSc. - tajomníčka
e-mail: martina.kanianska@hospital-bojnice.sk
vladimir.garaj@hospital-bojnice.sk
tel.č.: 046/51 12 101
fax: 046/54 11 102
7. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou
Limbova 1
833 40 Bratislava
MUDr. Júlia Horáková, PhD. - predsedníčka e-mail: horakova@dfnsp.sk
tel.č.: 02/59 371 319
fax: 02/59 371 850
8. Centrum pre liečbu drogových závislostí P.O.Box 51
827 99 Bratislava
Mgr. Viera Maníková – predsedníčka e-mail: manikova@cpldz.sk
tel.č.: 02/53 419 148
9. Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava -
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Antolská 11
851 07 Bratislava
MUDr. Štefan Šimko, CSc.– predseda
Anna Pokorná– tajomníčka
e-mail: stefan.simko@pe.unb.sk
pokorna@pe.unb.sk

tel.č.: 02/68 672 507 / 002
 
10. Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava -
Nemocnica akad. L.Dérera
Limbová 5
833 05 Bratislava
MUDr. Adrián Okša, CSc. – predseda
Gabriela Bacigalová-
tajomníčka
e-mail: adrian.oksa@szu.sk
tel.č.: 02/59 542 928
02/59 369 408
11a/b Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava – Nemocnica Ružinov
Ružinovská 6
826 06 Bratislava

Etická komisia pri Pneumologickom komplexe Nemocnica Ružinov Bratislava
MUDr. Anna Krechňáková -predsedníčka
MUDr. Magdaléna Horáková – tajomníčka

MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH – predsedníčka
Rozália Danková –
tajomníčka
e-mail: okf@nspr.sk
tel.č.: 02/48 234 793
fax: 02/48 234 798email: hajkova@unb.sk, dankova@ru.unb.sk
tel. č.: 02/48 234 489
12. Národný onkologický ústav
Klenová 1
833 10 Bratislava
MUDr. Kristína Križanová– predsedníčka
RNDr. Daniela Světlovská, PhD.
e-mail: kristina.krizanova@nou.sk
tel.č.: 02/59 378 740
fax : 02/54 791 130
13. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Ul. Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
MUDr. Dana Škultétyová, PhD.
- predsedníčka
Mgr. Marta Hartonová –
tajomníčka
e-mail: skultetyova@nusch.sk
tel.č.: 02/59 320 111
fax: 02/54 788 735
14. Nemocnica Sv. Michala, a. s.
Satinského 1
811 08 Bratislava
MUDr. Vladimír Majtán – predseda
PhDr.. Katarína Lengyelová - tajomníčka
email: katarina.lengyelova@nsmas.sk

tel. č. : 02/ 32 61 5079

02/ 32 61 1147
 
15. Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava –Špecializovaná geriatrická nemocnica Podunajské Biskupice
Krajinská 91
825 56 Bratislava
nemá zriadenú EtK, etické otázky posudzuje EtK pri FNsP BA – Nemocnica Ružinov
16. Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava - Nemocnica Staré Mesto
Mickiewiczova 13
813 69 Bratislava
doc. MUDr. Ján Pečeňák, PhD. - predseda
Bc. Pišiová Lucia –tajomníčka
e-mail: jan.pecenak@sm.unb.sk
pisiova@unb.sk
tel.č.: 02/57 290 495
02/48 234 288
17. GPN, s.r.o.
Partizánska 27
811 03 Bratislava
MUDr. Viera Lesná –
predsedníčka
MUDr. Denisa Mrcišová –
tajomníčka
e-mail: lesna@gpn.sk
tel.č.: 02/54640061/2
18. Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku
Záhradnícka 42
821 08 Bratislava
nemá zriadenú EtK, etické otázky posudzuje EtK pri FNsP BA – Nemocnica Ružinov
19. Novapharm, s.r.o.
Železničná nemocnica a poliklinika
Šancová 110
832 99 Bratislava
aktuálne nemajú zriadenú EK  
21. Nemocnica s poliklinikou, n.o.
Banisko 1
977 01 Brezno
MUDr. Ivan Droppa – predseda
Mária Pančíková-
tajomníčka
e-mail: droppa@nspbr.sk
tel./fax č.:048/28 20 360
048/28 20 105
22. Nemocnica s poliklinikou
Sv. Lukáša
Hodská 373/38
924 00 Galanta
MUDr. Richard Klučka– predseda
Martina Jančová-
tajomníčka
e-mail: richard.klucka@svetzdravia.com
tel.č. 031/78 33 288
031/78 33 393
23. Psychiatrická nemocnica Hronovce
Ul. Dr. Zelenyáka 65
935 61 Hronovce
MUDr. Rudolf Hőrmann - predseda e-mail: rudolf.hormann@pnh.sk
tel.č.: 036/75 77 282
fax: 036/75 77 292
24. Nemocnica s poliklinikou, n.o.
Štúrova 3
019 01 Ilava
MUDr. Miroslav Staník - predseda e-mail: mstanik@nspilava.sk
tel.č.: 042/46 67 333
fax: 042/44 65 284
25. Nemocnica Dr. V. Alexandra v Kežmarku, n.o.
Huncovská 42
060 01 Kežmarok
MUDr. Darina Jochová - predsedníčka e-mail: jochova@zoznam.sk
tel.č.: 052/45 12 298/271
26. Forlife, n.o.
Všeobecná nemocnica
945 01 Komárno
MUDr. Gustáv Škodáček – predseda e-mail: skodacek.gustav@forlife.sk
tel.č.: 035/79 09 381
fax: 035/77 01 911
27. Fakultná nemocnica L. Pasteura
Rastislavova 43
041 90 Košice
MUDr. Peter Jonáš – predseda
Zuzana Piptová –
tajomníčka
e-mail: eticka.komisia@fnlp.sk
tel.č.: 0903/60 60 11
055/615 22 48
28. Inštitút Nukleárnej a molekulárnej medicíny
Rastislavova 43
042 53 Košice
nemá zriadenú EtK
29. Letecká vojenská nemocnica, a.s.
Murgašova 1
040 86 Košice
MUDr. Otokár Takáč – predseda
PhDr. Ingrid Dreisigová - tajomníčka
e-mail: takaco@lvn.sk
tel.č.: 055/61 30 781
30. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Trieda SNP č.1
040 11 Košice
MUDr. Stanislav Juhás, PhD. - predseda e-mail: sjuhas@vusch.sk
tel.č.: 055/78 91 610
fax: 055/78 91 613
31. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
P.O.Box D-47
Rastislavova 43
041 91 Košice
doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc. - predsedníčka e-mail: wagnerova@vou.sk
tel.č.: 055/61 52 500
fax: 055/62 56 234
32. Úrad Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice
MUDr. Martina Kudláčová - predsedníčka
PhDr. Peter Dringuš – tajomník
e-mail: peter.dringus@vucke.sk
tel.č: 055/72 68 295
fax: 055/72 68 292
055/72 68 149
33. Detská fakultná nemocnica
Tr. SNP č.1
040 11 Košice
MUDr. Mária Andrejková, PhD. – predsedníčka e-mail: andrejkova@dfnkosice.sk
tel.č.: 055/235 24 86
fax: 055/235 28 83
34. Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
Železničná nemocnica s poliklinikou Košice
Masarykova č.9
040 01 Košice
MUDr. Dagmar Schmidtová – predsedníčka...? e-mail: schmidtova@zzke.sk
tel.č.: 055/22 95 850
055/22 95 823
fax: 055/62 20 273
mobil: 0903 655 606
35. Nemocnica s poliklinikou, n.o.
Nemocničná 8
077 26 Kráľovský Chlmec
MUDr. Andrea Mokošová, MBA – predsedníčka e-mail: andreamokos@gmail.com
tel.č.: 0905/956076
fax: 056/63 21 563
36. Nemocnica s poliklinikou
Dolná 49/21
967 71 Kremnica 1
nemá zriadenú EtK
37. Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya
ČSA 234/139
967 12 Kremnica
Mgr. Eva Kapšová - predsedníčka e-mail: sekretariat@pnkca.sk
tel.č.: 045/6705 214
240 (sekr.)
 
38. Všeobecná nemocnica s poliklinikou, a.s.
Probstnerova cesta 2/3082
054 01 Levoča
MUDr. Martin Tkáč - predseda e-mail: sekretariat@levnemoc.sk
0917/424 300
tel.č.: 053/45 12 651
fax: 053/45 12 377
39. Nemocnica s poliklinikou
Palučanská 25
031 01 Liptovský Mikuláš
MUDr. Roman Mojžiš - predseda e-mail: mojzis@nsplm.sk
mojzis3@post.sk
tel.č.: 044/55 63 502
fax: 044/55 63 507
40. Národný endokrinologický a diabetologický ústav, n.o.
034 91 Ľubochňa
MUDr. Dušan Pávai - predseda e-mail: pavai@nedu.sk
tel.č.: 044/43 06 223
fax: 044/43 06 322
41. Všeobecná nemocnica s poliklinikou
Námestie republiky 15
984 39 Lučenec
MUDr. Peter Kirschner - predseda e-mail: kirschner@lcnsp.sk
0918/422 996
tel.č.: 047/43 22 740
fax: 047/43 23 254
42. Nemocničná a.s.
Duklianskych hrdinov 34
901 22 Malacky
MUDr. Robert Vetrák, MPH - predseda e-mail: robert.vetrak@nemocnicna.sk
tel.č.: 034/28 29 197
fax.: 034/28 29 124
43. Martinská fakultná nemocnica
Kollárova2
036 59 Martin
Doc. MUDr. Želmíra Fetisovová, PhD. – predsedníčka, Oľga Kulichová – tajomníčka e-mail: fetisovova@jfmed.uniba.sk
etickakomisia@mfn.sk
tel.č.: 043/42 03 489
fax: 043/42 22 489
44. Psychiatrická nemocnica Michalovce
Stráňany
071 01 Michalovce
MUDr. Erika Rusínová– predsedníčka
Mgr. Peter Mika –
tajomník
e-mail: rusinova@pnmi.sk
mika@pnmi.sk
tel.č.: 056/68 18 201
102
fax: 056/64 31 421
45. Odborný liečebný ústav psychiatrický, n.o. Predná Hora
Muránska Huta, časť Predná Hora č. 126
049 01 Muráň
MUDr. Jozef Benkovič – predseda e-mail: olupprednahora@mail.t-com.sk
olup@olup-prednahora.sk
tel.č.: 058/48 66 116
fax: 058/ 48 66 200
46. Nemocnica s poliklinikou
Staromyjavská 59
907 01 Myjava
MUDr. Vladimír Nosko – predseda
Jana Rybárová –
tajomníčka
e-mail: vladimir.nosko@nspmyjava.sk
jana.rybarova@nspmyjava.sk
tel.č.: 034/6979 114
fax: 034/621 2096
47. Fakultná nemocnica Nitra
Špitálska 6
950 01 Nitra
PharmDr. Mária Göböová PhD. – predsedníčka e-mail: etickakomisia@fnnitra.sk
tel.č.: 037/65 45 927
fax: 037/65 45 927
48. Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
Kláštorská 134
949 01 Nitra
MUDr. Jozef Weber, MPH,
- predseda
e-mail: weber@snzobor.sk
tel.č.: 037/69 41 260
fax: 037/65 10 616
49. Nemocnica s poliklinikou, n.o.
Štefánikova 1
915 31 Nové Mesto nad Váhom
MUDr. Peter Šínský – predseda
Dana Macejková –
tajomníčka
e-mail: peter.sinsky@nspnm.sk
nspnm@nspnm.sk
tel.č.: 032/77 40 322/411
fax: 032/77 40 399
50. Fakultná nemocnica s poliklinikou
Slovenská 11/A
941 52 Nové Zámky
MUDr. Andrea Bitterová – predsedníčka
Katarína Pinkeová-
tajomníčka
e-mail: andrea.bitterova@nspnz.sk
tel.č.: 035/691 23 97/668
fax: 035/64 01 051
51. Nemocnica s poliklinikou , n.o.
Ul. Nová Nemocnica 511
958 06 Partizánske
MUDr. Milada Harineková- predsedníčka email: milada.harinekova@svetzdravia.com
tel.č.: 038/74 73 216
fax: 038/74 73 277
52. Národný ústav reumatických chorôb
nábrežie I. Krasku 4
921 12 Piešťany
MUDr. Pavol Masaryk, PhD. – predseda
Prof. MUDr. Milan Kriška, DrSc., – podpredseda
Mgr. Viera Džurná – tajomníčka
e-mail: milan.kriska@gmail.com
viera.dzurna@nurch.sk

tel.č.: 033/79 69 1111
53. Psychiatrická liečebňa
Samuela Bluma
Plešivec
nemá zriadenú EtK
55. Nemocnica s poliklinikou
Nemocničná 986
017 26 Považská Bystrica
MUDr. Renáta Piačková – predsedníčka e-mail: sekretariat@nemocnicapb.sk
tel.č.: 042/43 04 274
56. Fakultná nemocnica s poliklinikou Dr. A. Reimana
Hollého 14
081 81 Prešov
MUDr. Boris Mavrodiev - predseda Etickej komisie e-mail: mavrodiev@fnsppresov.sk
tel.č.: 071/70 11 493
58. Revúcko medicínsko-humanitná, n.o.
Nemocnica s poliklinikou
Litovetská 25
050 01 Revúca
dodatočne oznámia nové menovanie... e-mail: nsprevuca@nsprevuca.sk
tel.č.: 058/48 33 333
59. Všeobecná nemocnica
Šrobárova 1
979 12 Rimavská Sobota
MUDr. Anita Mančušková -predsedníčka
Adriana Čechová –
tajomníčka
e-mail: anita.mancuskova@svetzdravia.com
henrieta.leskova@svetzdravia.com
tel.č.: 047/56 12 336
fax: 047/56 24 015
60. Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
Špitálska 1
048 01 Rožňava
MUDr. Anna Šarišská – predsedníčka
Markulíková –
tajomníčka
e-mail: anna.sarisska@svetzdravia.com
0907/816 636
tel.č.: 058/77 71 181
fax: 058/73 24 332
61. Liečebňa pre dlhodobo chorých
Štiavnička
034 01 Ružomberok
MUDr. Pavel Chrenko -predseda e-mail ldch@ldch.sk
tel.č.: 044/43 23 162/63
fax: 044/43 25 827
62. Nemocnica s poliklinikou
Jánskeho 1
052 01 Spišská Nová Ves
MUDr. Miroslav Fabini - predseda
Adriana Novobilská –
tajomníčka
e-mail: miroslav.fabini@svetzdravia.com
adriana.novobilska@svetzdravia.com
tel.č.: 053/41 99 109
053/41 99117
fax: 053/44 21 066
63. Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Obrancov mieru 3
064 01 Stará Ľubovňa
MUDr. Valentína Redajová – predsedníčka
JUDr. Milan Knapík
e-mail: redajova@nspsl.sk
sekretariat@nspsl.sk
tel.č.: 052/43 17 295 - 111
fax: 052/43 21 367
64. Psychiatrická liečebňa
Hradiská 20
038 52 Sučany
MUDr. Bubniaková Alena
- predsedníčka
e-mail: plsucany@plsucany.sk
tel.č.: 043/42 93 201-4
fax: 043/42 93 389
65. Všeobecná nemocnica Šahy, n.o.
Hontianska cesta 49
936 01 Šahy
MUDr. Fajčík Peter - predseda e-mail: sekretariat@nspsahy.sk

tel.č.: 036/75 656 44
fax: 036/75 656 44
66. Merkator, s.r.o.
so sídlom Čilistov 62
931 01 Šamorín
nemá zriadenú EtK
67. Sanatórium Dr. Guhra, n.o.
Tatranská Polianka
059 82 Vysoké Tatry
MUDr. Štefan Reinhardt - predseda e-mail: primar@guhr.sk

tel. č. 052/44 22 651-3
fax: 052/44 22 658
68. Sanatórium
Tatranská Kotlina, n.o.
059 54 Vysoké Tatry
MUDr. Helena Bosmanová – predsedníčka
Zuzana Kokoruďová – tajomníčka
e-mail: sekretariat@santk.sk
tel.č.: 0905/438 984
69. Nemocnica Topoľčany, n.o.
Pavlovova 17
955 01 Topoľčany
MUDr. Július Lukáč – predseda
PhDr. Helena Boleková –
tajomníčka
e-mail: julius.lukac@nsptopolcany.sk
tel.č.: 0948 094 966
email: helena.bolekova@nsptopolcany.sk
tel. č.: 0901 795 119
70 NsP Trebišov, a.s.
SNP č. 1079/76
075 08 Trebišov
MUDr. Ľudmila Vasilková
 predseda


JUDr. Lenka Ančová, MHA
 tajomníčka
e-mail: ludmila.vasilkova@svetzdravia.com
tel.č.: 056/ 66 60 214

lenka.ancova@svetzdravia.com
tel.č.: 056/66 60 311
71. Fakultná nemocnica Trenčín
Legionárska 28
911 71 Trenčín
MUDr. František Nováček - predseda e-mail: novacek@fntn.sk
tel.č.: 032/65 66 111
72. Trenčiansky samosprávny kraj
Hviezdoslavova 1
911 50 Trenčín
doc. MUDr. Ján Bielik, CSc. – predseda
PhDr. Gabriela Kiselová - tajomníčka
e-mail: jbielik@stonline.sk
jbielik@mail.t-com.sk

e-mail: gabriela.kiselova@tsk.sk
tel.č.: 032/6555 157
fax: 032/6555 159
73. Fakultná nemocnica s poliklinikou
A.Žarnova 11
917 75 Trnava
MUDr. Silvia Horejová – predsedníčka
Mgr. Adriana Sládkovičová
e-mail: etk@fntt.sk
tel.č.: 033/59 38 180
74. Trnavský samosprávny kraj
Starohájska 10
917 01 Trnava
MUDr. Rastislav Gajdoš – predseda
Zuzana Fuňáková - tajomníčka
e-mail: rastislav.gajdos@trnava-vuc.sk
zuzana.funakova@trnava-vuc.sk
tel.č.: 033/555 94 91
75. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie
059 84 Vyšné Hágy
MUDr. Peter Fabian -predseda email: fabian@vhagy.sk
peterfabian@doctor.com
hagy@hagy.sk

tel.č.: 052/4414 277
fax: 052/44 14 720
76. Nemocnica Zlaté Moravce a.s.
Bernolákova 4
943 01 Zlaté Moravce
MUDr. Milan Rebek
- predseda
email: sekretariat@nemocnicamoravce.sk
tel. č.: 0918/964 951
77. Nemocnica s poliklinikou, n.o.
Sládkovičova 11
965 37 Žiar nad Hronom
 
MUDr. Radovan Junas – predseda e-mail: radovan.junas@svetzdravia.com
tel.č.: 045/67 09 221
fax: 045/67 22 228
78. Nemocnica s poliklinikou
Žilina
V. Spanyola 43
012 07 Žilina
MUDr. Anna Tatárová – predsedníčka
Ľubica Libičová - tajomníčka
e-mail: anna.tatarova@fnspza.sk
tel.č.: 041/5110 414
e-mail: lubica.libicova@fnspza.sk
tel.č.: 041/5110 191
fax: 041/7234 003