hodnotiaca-sprava-rezortneho-protikorupcneho-programu-mzsr-2022-2023.pdf  Hodnotiaca správa Rezortného protikorupčného programu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 2022 - 2023