Tvrdenia o nedostupnosti viac ako 170-tich liekov na Slovensku sú zavádzajúce. Ministerstvo zdravotníctva SR preverilo zoznam údajne nedostupných liekov, ktorý minulý týždeň zverejnila Slovenská lekárnická komora. Analýza ministerstva dokázala, že zverejnenie zoznamu je šírením poplašnej správy medzi občanmi. Informácie, ktoré má ministerstvo zdravotníctva k dispozícii dokazujú, že dané lieky sú dostupné u viacerých distribučných spoločností.
Zoznam liekov a ich dostupnosť preverovalo ministerstvo počas štyroch dní priamo u výrobcov aj distribučných spoločností. Výsledky analýzy preukázali, že lieky zo zoznamu sa nachádzajú na sklade minimálne u jedného distribútora, vo viac ako tretine prípadov majú liek zo zoznamu na sklade dokonca až štyri distribučné spoločnosti. Ministerstvo zdravotníctva na základe zistených skutočností odmieta šírenie poplašnej správy zo strany lekárnikov a takýto prístup považuje za strašenie samotných pacientov.
O nekorektnosti zoznamu údajne nedostupných liekov svedčia aj ďalšie fakty. Lekárnici naň totiž pripísali aj také lieky, ktorých držitelia registrácie Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv nahlásili prerušenie dodávok, respektíve ich výpadok. Medzi viac ako 170 farmaceutikami sa našli dokonca aj také, ktoré nie sú uvádzané v kategorizačnom zozname, čo znamená, že ich výrobcovia nemajú zo zákona povinnosť zabezpečiť ich dostupnosť. Pre pacientov sa v prípade potreby získavajú prostredníctvom mimoriadneho dovozu, ktorý schvaľuje ministerstvo zdravotníctva.
Ministerstvo zdravotníctva od nástupu ministerky Zuzany Zvolenskej prijalo niekoľko legislatívnych zmien a opatrení, ktoré zlepšujú dostupnosť liekov pre pacientov. Vyhodnocovanie dostupnosti liekov na pravidelnej báze vykonáva nielen ministerstvo zdravotníctva, ale aj Štátny ústav pre kontrolu liečiv. Od januára tohto roka platí novela zákona o lieku, ktorý prísne monitoruje vývoz liekov. Práve na základe tejto zmeny tento rok Štátny ústav pre kontrolu liečiv zakázal vývoz štyroch liekov. Zároveň ministerstvo zdravotníctva udelilo historicky prvú pokutu vo výške 10 000 eur za nedostupnosť lieku na liečbu vysokého krvného tlaku.