Odborníci na ministerstve zdravotníctva robia všetko pre to, aby pacienti na Slovensku mali dostupnú kvalitnú modernú inovatívnu liečbu. Pre onkologických pacientov znamená moderný liek častokrát záchranu života, alebo šancu na jeho predĺženie.
 
Krajský súd v Bratislave 15. februára 2022 v rámci konania o preskúmaní rozhodnutia správneho orgánu zrušil rozhodnutie ministerstva zdravotníctva o zaradení lieku pembrolizumab (Keytruda) do kategorizačného zoznamu. Liek Keytruda predstavuje v súčasnosti prelomovú inovatívnu liečbu metastatického malígneho melanómu a pomáha pacientom s rakovinou kože.

Na základe rozhodnutia súdu musí ministerstvo zdravotníctva vyradiť tento liek zo zoznamu kategorizovaných liekov od 1. apríla. Rozhodovanie o tom, či tento liek sa zaradí do kategorizačného zoznamu, teda zoznamu liekov automaticky hradených z verejného zdravotného poistenia, sa vracia ministerstvu zdravotníctva na opätovné posúdenie štandardným procesom, ktorý zahŕňa taktiež hodnotenie súčasného farmako-ekonomického prínosu lieku.

„Ministerstvo zdravotníctva je v aktívnom jednaní s účastníkmi tohto sporu, výrobcom lieku a zdravotnými poisťovňami, s cieľom zabezpečiť kontinuitu v dostupnosti liečby počas prechodného obdobia, v ktorom sa liek bude opätovne posudzovať,“ uviedol minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský.

„Výrobca lieku, ako aj zdravotné poisťovne, jednoznačne deklarovali vôľu nájsť spoločné riešenie pre zachovanie dostupnosti tejto liečby pre pacientov, ktorí sú liekom aktuálne liečení, ako aj pre novodiagnostikovaných pacientov, ktorí môžu v blízkej budúcnosti takúto liečbu potrebovať,“ vysvetlil Róbert Babeľa, štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR, zodpovedný za oblasť liekovej politiky.

Liek bude preto v nasledujúcom prechodnom období jeho opätovného posudzovania hradený v rámci tzv. výnimiek. Presné podmienky tohto spôsobu hradenia terapie sa v súčasnosti precizujú tak, aby pre pacientov nenastal v dostupnosti terapie od 1. apríla 2022 výpadok.

Ministerstvo zdravotníctva a zdravotné poisťovne budú informovať odborníkov, ktorí majú pacientov vo svojej starostlivosti o presných detailoch v postupe liečby pacientov, ktorí sú na tento liek odkázaný.

Ministerstvo zdravotníctva si je plne vedomé skutočnosti, že daný liek predstavuje v súčasnosti prelomovú inovatívnu liečbu metastatického malígneho melanómu a verí, že jeho dostupnosť bude aj po 1. apríli pre všetkých pacientov, ktorých zdravotný stav si túto liečbu vyžaduje.