Zdravotné poisťovne aktuálne posielajú peniaze poistencom, ktorí za prvý štvrťrok tohto roka prekročili pri doplatkoch za lieky tzv. ochranný limit. Dohromady ide o vyše 773-tisíc poistencov a celková suma dosahuje asi 6,42 mil. eur. Poistenci o tieto peniaze nemusia žiadať, dostanú ich automaticky na účet alebo poukážkou.
 
Viac ako 213-tisíc poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. dostane vyše 4,3 mil. eur. Takmer 68% z tejto sumy sa vráti poberateľom invalidných dôchodkov, držiteľom preukazu ťažko zdravotne postihnutého a invalidným poistencom, ktorým nevznikol nárok na invalidný dôchodok. Viac ako jeden milión eur uhradí VšZP poberateľom starobných, výsluhových a predčasných starobných dôchodkov a osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a nevznikol im nárok na dôchodok.
Najvyšší doplatok za prvý štvrťrok 2020 je vo výške 16 187,56 eura. VšZP ho vyplatila zákonným zástupcom 11-ročného dieťaťa, ktoré je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ŤZP so sprievodcom.
 
V prípade Dôvery zdravotnej poisťovne ide takmer o 70.000 poistencov a o sumu, ktorá dosahuje približne 1,67 milióna eur. Union zdravotná poisťovňa vráti viac ako 18.000 poistencom v doplatkoch za lieky za prvý kvartál 2020 takmer 450.000 eur.
 
Ochranný limit sa vzťahuje na všetky lieky, ktoré čiastočne hradí zdravotná poisťovňa. Do limitu sa započítava doplatok za najlacnejšiu verziu lieku na trhu.