Dátum aktualizácie: 30.9.2022 8:39h Časť B 
Dátum aktualizácie: 24.10.2022 10:59h Kompletný materiál k zoznamu liekov (Časti A až J)
Dátum aktualizácie: 26.10.2022 15:51h Časť AČasť B a Časť I 
Dátum aktualizácie: 27.10.2022 17:56h Časť AČasť B a Časť I​
Dátum aktualizácie: 28.10.2022 17:45h Časť A
Dátum aktualizácie: 31.10.2022 18:26h Časť B

Kompletný materiál k zoznamu liekov

lieky202211
.zip  

Časť A: Zoznam liekov

cast_A_zoznam_liekov_k_01_11_2022.xls  

Časť B: Indikačné obmedzenia

Cast_B_ind_obmedzenia_k_01_11_2022.rtf  

Časť C: Vysvetlivky

cast_C_vysvetlivky_skratiek.xls  

Časť D: Zoznam skratiek liekových foriem

cast_D_skr_liek_for.xls  

Časť E: Kódy ATC skupín

cast_E_kody_ATC.xls  

Časť F: Štáty výrobcov

cast_F_staty_vyrob.xls  

Časť G: Zoznam skratiek výrobcov liekov

cast_G_skr_vyrob.xls  

Časť H: Zoznam skratiek odbornosti lekárov

cast_H_skr_lek.rtf  

Časť I: Abecedný zoznam liekov

cast_I_abc_zoznam_liekov_k_01_11_2022.xls  

​Časť J: Zoznam úhradových skupín Časť J: Zoznam úhradových skupín.pdf
​​