Metodická pomôcka k vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 424/2011 Z. z. 25. novembra 2011 o podrobnostiach medicínsko-ekonomického rozboru dietetickej potraviny pre vykonávanie medicínsko-ekonomického rozboru dietetickej potraviny Metodicka_pomocka_ME_rozbor_DP.rtf