​Ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s odborníkmi aktívne pracuje na tvorbe štandardných preventívnych, diagnostických a terapeutických postupov. Aktuálne je schválených 104 – napríklad z oblastí klinickej onkológie, pediatrickej onkológie, radiačnej onkológie, ošetrovateľstva, nukleárnej medicíny, rádiológie,  psychiatrie, paliatívnej medicíny, všeobecného lekárstva, gynekológie, pneumológie, internej medicíny, či kardiológie a v súčasnosti sa pracuje na vývoji ďalšej stovky. Rezort tak pokračuje v prelomovom kroku, ktorému dal „zelenú“ a uviedol do praxe ešte bývalý minister zdravotníctva Tomáš Drucker. Štandardné preventívne, diagnostické a terapeutické postupy totiž chýbali v systéme dlhé roky.  
Štandardné diagnostické a terapeutické postupy sú akousi pomyselnou príručkou na liečbu tej-ktorej diagnózy. Dôležitá je zároveň ich zrozumiteľnosť pre laickú verejnosť. Každý štandardný postup bude preto pripravený aj v jazyku zrozumiteľnom pacientovi. 
„Tímy expertov pracujú na štandardoch, ktoré budú definovať, ako má pri konkrétnom ochorení postupovať lekár, na čo má nárok pacient a v akom rozsahu. Dodržanie správnych postupov bude ochranou aj pre lekárov,“ uviedla ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.
Rezort pokračuje aj vo vzdelávacích aktivitách. Minulý týždeň sa v Bratislave uskutočnila Konferencia o nových a inovatívnych štandardných diagnostických a terapeutických postupoch, ktorú organizovalo ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s kanceláriou WHO na Slovensku a World Health Organization Regional Office for Europe. Zúčastnilo sa jej 190 účastníkov z rôznych profesií zo Slovenska, Česka, Rakúska, Nemecka, Dánska a Holandska.
Témou konferencie boli napríklad štandardné postupy v dlhodobej starostlivosti. V tejto sekcii sa diskutovalo o obsahu a implementácii ošetrovateľských, geriatrických, internistických, sociálnych a ďalších oblastí zahrnutých do vytvárania interdisciplinárnych štandardných postupov pre oblasť dlhodobej starostlivosti.
Diskutovalo sa aj o štandardných postupoch v paliatívnej starostlivosti – v tejto oblasti bola kreovaná koncepcia odboru paliatívna medicína a diskutované praktické kroky pre implementáciu postupov pre paliatívnu starostlivosť na Slovensku. „Zúčastnili sa aj zástupcovia dobrovoľníckych organizácií, prebrali sa ďalšie možnosti spolupráce a participácia dobrovoľníkov v oblasti paliatívnej medicíny,“ povedal odborný garant MZ SR pre štandardné postupy Jozef Šuvada.
Pacient je pre ministerstvo na prvom mieste, preto na konferencii nechýbali diskusie s pacientskymi organizáciami. „Chceli sme podporiť osvetu, šíriť povedomie a informovať o obsahu schválených štandardných postupov aj pacientov. V rámci diskusie sa otvorili aj iné témy, ako napríklad informované súhlasy, bezpečnosť pacienta, participácie a zodpovednosti pacienta za manažment ochorenia, prevenciu a iné,“ povedal Jozef Šuvada.
Na konferencii bol priestor venovaný aj problematike antimikrobiálnej rezistencie, nozokomiálnym infekciám a antibiotikám. Diskutovaná bola problematika o zlepšení prístupov v otázkach zlepšenia prevencie a zdravotnej starostlivosti prostredníctvom nových a inovatívnych prístupov založených na dôkazoch v oblasti antimikrobiálnej rezistencie, prenosných ochorení a takisto aj problematika užívania antibiotík v humánnej a veterinárnej medicíne. Túto tému viedol líder WHO regionálnej kancelárie pre Európu Danilo Lo Fo Wong v spolupráci s odborníkom na antimikrobiálnu problematiku a predsedom Národného akčného plánu pre antimikrobiálnu problematiku Pavlom Jarčuškom.
Konferencia o nových a inovatívnych štandardných diagnostických a terapeutických postupoch v BratislaveKonferencia o nových a inovatívnych štandardných diagnostických a terapeutických postupoch v Bratislave