O stabilizácii zdravotníckeho personálu v slovenskom zdravotníctve dnes rokovala ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková s ministrom školstva Tomášom Druckerom. Oba rezorty budú spolupracovať na krokoch na zvýšenie počtu slovenských medikov na našich vysokých školách  a pri vzdelávaní sestier.  

Stabilizácia zdravotníckeho personálu je prioritou súčasnej vlády. Rezorty školstva a zdravotníctva vytvoria pracovné tímy - jeden sa bude venovať oblasti vysokoškolského vzdelávania a druhý sa zameria na  oblasť vzdelávania  sestier v odbore ošetrovateľstva.  Tieto pracovné skupiny sa budú stretávať minimálne dvakrát do mesiaca.  Podľa odhadov rezortu zdravotníctva v sektore chýba približne 2000 lekárov a 4000 sestier.

Ministri diskutovali o možnostiach ako zvýšiť počet medikov na lekárskych fakultách. „Zatiaľ hľadáme riešenia ako by sme v prvom kroku upravili pomer slovenských a zahraničných študentov na lekárskych fakultách a zároveň budeme hľadať aj zdroje v štátnom rozpočte ako dofinancovať ten výpadok príjmu, ktorý by zaplatili zahraniční študenti ak by sme ten pomer na lekárskych fakultách upravovali,“ uviedla Dolinková. „Na našich troch lekárskych fakultách priemerne absolvuje asi 627 študentov zo Slovenska a 362 zo zahraničia. My sme už diskutovali s lekárskymi fakultami, že zhruba 100 – 150  zahraničných študentov by sa mohlo transformovať na tých slovenských,“ informoval minister školstva. Tieto zmeny by si vyžiadali približne 2,5 milióna eur. 

Ako uviedla ministerka zdravotníctva v súvislosti so sestrami, jedným z aspektov na ich prilákanie do systému sú aj platy, ktoré sa minulý rok zvýšili, ale stále sú tu rezervy „Druhá vec je motivácia pracovať v slovenskom zdravotníctve, určite sú to aj materiálno technické podmienky, aj vzťahy na pracovisku. Ak budeme pozitívne motivovať  a vytvárať podmienky, aby sestry chceli pracovať v slovenskom zdravotníctve, dokážeme s tým niečo urobiť,“ myslí si ministerka Dolinková. Zároveň považuje za dôležité motivovať už žiakov na základných školách a robiť nábor, aby si vybrali prácu v zdravotníctve. 

AV_06570.jpeg