Od 5. decembra 2023 bude novým generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s.. Ing. Pavel Piatrov. Zároveň sa podpredsedom predstavenstva spoločnosti stáva MUDr. Ján Seleštiansky a ďalším členom predstavenstva MUDr. Juraj Frajt, MPH. Ministerka zdravotníctva SR Zuzana Dolinková dnes odvolala generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva SÚSCCH, a.s. Ing. Pavla Bartošíka, podpredsedu predstavenstva prof. MUDr. Karla Králinského, CSc. a členku predstavenstva prof. PhDr. Máriu Šupinovú, PhD. 

Pavel Piatrov pôsobil v SÚSCCH, a.s. v rokoch 2012 až 2021 ako člen predstavenstva a riaditeľ organizačno – obchodného úseku. Je absolventom Ekonomickej fakulty UMB, pôsobil na riaditeľských pozíciách vo viacerých bankách, pracoval na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva. Ján Seleštiansky je kardiochirurg oddelenia kardiochirurgie SÚSCCH, a.s. Juraj Frajt bol generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva SÚSCCH, a.s. v rokoch 2012 až 2021.