Svetový deň boja proti rakovine si pripomíname každý rok 4. februára od roku 2000 a je zjednocujúcim celosvetovým dňom či iniciatívou, v rámci ktorej sa svet spája, aby pozitívne zviditeľnil boj s rakovinu. Cieľom tohto dňa podľa Únie pre medzinárodnú kontrolu rakoviny (UICC) je  každý rok zachrániť milióny životov zvyšovaním povedomia o tomto ochorení a zároveň vyzývať vlády a jednotlivcov na celom svete na konanie. 

 Tohoročná kampaň nesie názov Close the Care Gap, teda Odstráňme rozdiely v starostlivosti,  a poukazuje na výrazné nerovnosti, ktoré pretrvávajú na celom svete v dostupnosti a prístupe k základným onkologickým zdravotníckym službám. Výzva na ich odstránenie sa nachádza v Správe o rovnosti.  

Práve v nej Únia poskytuje aj deväť všeobecných odporúčaní pre vlády krajín na celom svete na preklenutie medzier v starostlivosti o rakovinu. Sú nimi, napríklad: podpora starostlivosti zameranej na pacienta, zvýšenie financovania výskumu rakoviny a podpora spolupráce medzi výskumom a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, zriadenie populačného registra rakoviny na usmernenie politických rozhodnutí a prideľovania finančných zdrojov,  zlepšenie zdravotnej gramotnosti, vzdelávania a efektívnej komunikácie  o rakovine, regulácia výroby, predaja a marketingu karcinogénnych produktov aj prostredníctvom zvýšeného zdanenia, a ďalšie.

Slovenská republika sa prostredníctvom ministerstva zdravotníctva  pripája k Svetovému dňu boja proti rakovine. Ministerstvo zdravotníctva svoje úsilie v boji proti onkologickým ochoreniam deklarovalo ako jednu zo svojich najdôležitejších priorít. Preto podporuje OnkoKontrolu, teda pravidelné bezplatné skríningové vyšetrenia na rakovinu krčka maternice, rakovinu prsníka, rakovinu hrubého čreva a konečníka, a pripravuje skríning rakoviny pľúc a prostaty. Aj touto cestou vyzývame ľudí, ktorých sa OnkoKontrola týka, aby ju pravidelne absolvovali: môže ochorenie vylúčiť, alebo umožniť  záchyt v rannom štádiu, v ktorom je liečiteľné a vyliečiteľné. Všetky dôležité informácie o týchto vyšetreniach nájdu občania  na webe: www.onkokontrola.sk.

Zároveň ministerstvo apeluje na očkovanie proti HPV. HPV infekcia je spojená s rakovinou krčka maternice a inými druhmi rakovín, a to tak u žien, ako aj u mužov. S cieľom výrazne znížiť počet týchto ochorení je od decembra 2023 umožnené bezplatné očkovanie chlapcov a dievčat vo veku od 12. do dovŕšenia 15. rokov. 

Novelou zákona č. 363/2011 Z. z. sa do kategorizácie dostáva čoraz viac inovatívnych liekov aj pre liečbu onkologických ochorení – liečba sa tak stáva dostupnejšou, a tým aj účinnejšou.

Európska komisia predložila pred Svetovým dňom boja proti rakovine návrh odporúčania Rady EÚ o onkologických ochoreniach, ktorým sa dá predchádzať očkovaním, jeho  cieľom je znížiť výskyt rakoviny spojený s infekciou spôsobenou ľudskými papilomavírusmi (HPV) a vírusom hepatitídy B (HBV) podporou členských štátov EÚ pri zvyšovaní zaočkovanosti.  

Európska komisia  podporuje členské štáty v boji s rakovinou pomocou programu EU4Health  (2021 – 2027), ktorý im poskytuje finančnú a technickú podporu, čím pomôže úsiliu o posilnenie zdravotných systémov. Slovensko je podporované v rámci projektu PERCH – podpora očkovania proti HPV  a bude zapojené do projektu EUCanScreen – s cieľom zlepšiť implementáciu skríningových programov.

V boji proti rakovine máme silné zbrane  – neváhajme a použime ich pre svoje zdravie a život!

Ďalšie informácie a grafy týkajúce sa onkologických ochorení, liečiv a činnosti Ministerstva zdravotníctva SR: