Záujemcovia o očkovanie sa môžu registrovať od dnešného dňa prostredníctvom stránky: https://korona.gov.sk/. Očkovaciu látku Comirnaty Omicron XBB.1.5 30 mikrogramov je možné aplikovať  intramuskulárne  osobám starším ako 12 rokov ako jednu 0,3 ml dávku najskôr po 3 mesiacoch od poslednej podanej vakcíny proti ochoreniu COVID -19, a to bez ohľadu na predchádzajúce očkovanie podané dávky a vakcínu proti ochoreniu COVID-19.

Očkovať sa začne  od 25. septembra  2023 v týchto  vybraných očkovacích centrách:

Univerzitná nemocnica Bratislava (Kramáre)
Fakultná nemocnica Nitra
Fakultná nemocnica Trnava
Fakultná nemocnica Trenčín
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Univerzitná nemocnica Martin
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Nemocnica Poprad
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice - stredisko Rastislavova
Nemocnica s poliklinikou sv. Jakuba Bardejov
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Nemocnica s poliklinikou Brezno
Poliklinika Mlynská Dolina Bratislava
Nemocnica Komárno
Gynekologicko-pôrodnícka nemocnica Sanatórium Koch Bratislava
Nemocnica A. Leňa Humenné
Nemocnica Vranov nad Topľou
Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce
Nemocnica s poliklinikou Trebišov
Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava
Nemocnica Rimavská Sobota
Nemocnica Topoľčany
Nemocnica Partizánske
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda
Nemocnica Levice

Zoznam nemocníc je platný na nasledujúcich 10 týždňov a priebežne ho ministerstvo bude prehodnocovať v závislosti od záujmu o očkovanie. 

Pripomíname, že očkovanie je najúčinnejším nástrojom proti ochoreniu COVID-19 a štát ho každému záujemcovi poskytuje bezplatne. COVID-19 stále môže spôsobiť dlhotrvajúce následky na zdraví. Najlepším spôsobom prevencie pred týmto rizikom je očkovanie. Štát zabezpečil bezplatné očkovanie pre všetkých občanov na území SR - je už len na zodpovednosti každého občana chrániť svoje vlastné zdravie.