Vláda SR schválila poskytnutie finančného príspevku vo výške 196,5 tisíc eur pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou Nové Zámky na úhradu nákladov na odstraňovanie rozsiahlych škôd spôsobených nečakane silnými prívalovými dažďami.  

Prívalové dažde, ktoré 26. júna 2024 zasiahli Nitriansky kraj a v okrese Nové Zámky spôsobili veľké materiálne škody, zasiahli aj nemocnicu. Najväčšie škody spôsobili zatopené vyšetrovne, výťahové šachty, sociálne a sanitárne zariadenia, napríklad kuchyňa a práčovňa, zároveň voda zaliala aj miestnosti so skladom zdravotníckeho materiálu, liekov a potravín. 

V dôsledku mimoriadnej udalosti boli v nemocnici zrušené všetky plánované operácie a akútne stavy boli odkláňané do okolitých nemocníc. FNsP Nové Zámky bola opätovne otvorená až 28. júna 2024. 

Nemocnica predbežne vyčíslila náklady na odstraňovanie škôd spôsobených prírodným živlom na 196,5 tisíc eur, ktoré jej boli dnes vládou schválené. „Táto mimoriadna udalosť  výrazne zasiahla do chodu nemocnice, vyžiadala si enormné úsilie vedenia nemocnice, všetkých jej zamestnancov, ale aj záchranných zložiek, za čo im patrí veľká vďaka. Som veľmi rada, že sa podarilo vyčleniť financie, ktoré nemocnica potrebuje na odstraňovanie dôsledkov prívalových dažďov,“ uviedla ministerka Zuzana Dolinková.