Obsah:

1. Opatrenie 1
2. Príloha č. 1 - Rozsah regulácie cien liekov, zdravotníckych pomôcok a výkonov zdravotnej starostlivosti, pri ktorých sa uplatňujú maximálne ceny 2-4
3. Príloha č. 2 - Maximálne ceny liekov a zdravotníckych pomôcok 5-457  
  I. Farmaceutické výrobky okrem homeopatík a rádiofarmaká 5-211
  II. Dentálne výrobky 211-215
  III. Sterilný chirurgický materiál na zošívanie 215-407
  IV. Ortopedické, protetické výrobky a načúvacie prístroje 407-449
  V. Optické výrobky – okuliarové a kontaktné šošovky, okuliarové rámy (len na lekársky predpis) 449-457
  VI. Špeciálne optické výkony (len na lekársky predpis) 458
  VII. Aplikácia kontaktných šošoviek a očnej protézy (len na lekársky predpis) 459
  VIII. Maximálne sadzby za odborné lekárnické výkony pri individuálnej príprave liekov v lekárňach (TAXA LABORUM) 460-465
  IX. Maximálne ceny transfúznych liekov pripravených podľa § 29a zákona č. 140/1998 Z. z. 466-467
4. Príloha č. 3 - Podmienky regulácie cien liekov a zdravotníckych pomôcok a výkonov v zdravotníctve 468-469
5. Príloha č. 4 - Regulácia cien a podmienky regulácie cien výkonov zdravotnej starostlivosti 470-488
6. Príloha č. 5 - Podmienky regulácie cien nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach 489

 

Dátum vystavenia: 19.12.2003