Kompletný materiál

(ZIP, 3,02 MB)
Vlastný materiál

(DOC, 246 kB)
Predkladacia správa

(RTF, 35 kB)
Odôvodnenie

(RTF, 97 kB)
Podmienky regulácie cien - príloha 3

(DOC, 39 kB)
Časť A: Hromadne vyrábané humánne lieky 1

(XLS, 2,63 MB)
Časť B: Hromadne vyrábané humánne lieky 2

(XLS, 3,50 MB)
Časť C: Hromadne vyrábané humánne lieky 3

(XLS, 2,60 MB)
Časť D: Hromadne vyrábané zdravotnícke pomôcky

(XLS, 955 kB)
Časť E: Hromadne vyrábané dietetické potraviny

(XLS, 231 kB)
Časť F: Odborné lekárnické výkony TAXA LABORUM

(XLS, 37 kB)
Časť G: Špeciálne optické výkony

(XLS, 25 kB)
Časť H: Transfúzne lieky

(XLS, 41 kB)
Časť I: Aplikácia kontaktných šošoviek

(XLS, 33 kB)

Dátum aktualizácie: 07.01.2010