Vestník

vestnik_ceny_201007.pdf

Kompletný materiál

cenove.zip

Vlastný materiál

Vlastny_mat.rtf

Podmienky regulácie cien - príloha 3

Priloha_3.rtf

Časť A: Hromadne vyrábané humánne lieky 1

cast_A_Lieky_1_1.xls

Časť B: Hromadne vyrábané humánne lieky 2

cast_B_Lieky_1_2_.xls

Časť C: Hromadne vyrábané humánne lieky 3

cast_C_Lieky_1_3.xls

Časť D: Hromadne vyrábané zdravotnícke pomôcky

cast_D_zdravotnicke_pom.xls

Časť E: Hromadne vyrábané dietetické potraviny

cast_E_dieteticke_potraviny.xls

Časť F: Odborné lekárnické výkony TAXA LABORUM

cast_F_Taxa_laborum.xls

Časť G: Špeciálne optické výkony

cast_G_Opticke_vykony.xls

Časť H: Transfúzne lieky

cast_H_Tran_lieky_a_mat_mlieko.xls

Časť I: Aplikácia kontaktných šošoviek

cast_I_Kont_sosovky_tkaniva.xls