Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky uverejňuje zoznam liečiv a k nim priradených liekov, ktoré podliehajú generickej preskripcii na základe prílohy č. 1 k zákonu č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Lieky zaradené v tejto prílohe sú všetky lieky podľa aktuálneho opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. septembra 2011 č. OPL0311-S09056-OL-2011, ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia, ktorý je platný od 1.10.2011. do 31.12.2011

gp-zoznam-lieciv.xlsgp-zoznam-lieciv.xls