Uzavretá výzva

kontaktná adresa v prípade potreby konzultácie: ambulant@health.gov.sk

číslo Názov súbor pdf
súbor
  Kompletný materiál Kompletný materiál .zip Kompletný materiál v pdf formáte.zip
 
Zmena výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
NOVÉ! (30.5.2023)
Zmena výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.docx Zmena výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.pdf
00
ZMENA!
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
Finančná podpora pre nových a existujúcich poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti na zriadenie všeobecných ambulancií v nedostatkových oblastiach NOVÉ! (30.5.2023)
ZMENA! - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.docx ZMENA! - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.pdf
01 ZMENA!
Vzor žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu (21.11.2022)
Vzor žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu.docx Vzor žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu.pdf
02 ZMENA!
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu NOVÉ! (30.5.2023)
ZMENA - Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu.pdf
03 Test lokálneho vplyvu príspevky všeobecní amb. lekári Test lokálneho vplyvu príspevky všeobecní amb. lekári.docx Test lokálneho vplyvu príspevky všeobecní amb. lekári.pdf
04 Zoznam okresov a obcí s alokovaným príspevkom na obdobie august 2022 - júl 2023 Zoznam okresov a obcí s alokovaným príspevkom na obdobie august 2022 - júl 2023.pdf

 

číslo Predchádzajúce verzie dokumentov súbor pdf
súbor
00 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
Finančná podpora pre nových a existujúcich poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti na zriadenie všeobecných ambulancií v nedostatkových oblastiach (verzia dokumentu z 29.9.2022)
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.pdf
  Zmena výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
(verzia dokumentu z 21.11.2022)
Zmena výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.docx Zmena výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.pdf
00 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
Finančná podpora pre nových a existujúcich poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti na zriadenie všeobecných ambulancií v nedostatkových oblastiach (verzia dokumentu z 21.11.2022)
ZMENA! - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.docx ZMENA! - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.pdf
02 Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu (verzia dokumentu z 28.9.2022) Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu.pdf
02-1 Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky (verzia dokumentu z 28.9.2022) Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky.pdf