Príkaz ministra zdravotníctva SR č. 13/2022

S cieľom zvýšenia transparentnosti, zabezpečenia efektívneho vynakladania prostriedkov na obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb, ako aj kontroly v procesoch zadávania zákaziek, realizovaných v rámci verejných obstarávaní podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

Príkaz ministra zdravotníctva SR č. 13/2022.pdf
METODIKA EMA.EVO k Príkazu ministra zdravotníctva SR č. 13/2022 METODIKA EMA.EVO - Príloha č. 2 k príkazu ministra zdravotníctva SR č. 13/2022.rtf
Textové prílohy k Príkazu ministra zdravotníctva SR č. 13/2022 Textové prílohy (Word) k  príkazu ministra zdravotníctva SR č. 13/2022.rtf
Tabuľky k Príkazu ministra zdravotníctva SR č. 13/2022 Tabuľky (Excel) Prílohy k príkazu ministra zdravotníctva SR č. 13/20220.xls