Ministerstvo zdravotníctva finišuje s prípravou programovej vyhlášky týkajúcej sa plánu prerozdelenia financií pre zdravotníctvo na tento rok. V čo najkratšom čase ju predkladá do medzirezortného pripomienkového konania.  

Ministerstvo zdravotníctva ubezpečuje odbornú verejnosť aj pacientov, že z dôvodu časového posunu schválenia uvedeného dokumentu nebude obmedzené ani ohrozené poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach. Poisťovne preddavkové zdroje od MZ SR dostali a očakávame, že o tom budú v blízkej dobe informovať poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, pokiaľ tak ešte neurobili.   

Rozpočet na rok 2024 bol prijatý neštandardne, a to až ku koncu roka 2023. To spôsobilo aj zásadný posun pri tvorbe vykonávacích predpisov. Bez finálnych čísel a schválenia jednotlivých krokov nebolo totiž  možné tento dokument pripraviť.  

Tento vykonávací predpis bol už prerokovaný v rámci vnútrorezortného pripomienkového konania. Zástupcovia ministerstva zdravotníctva  rokovali o jeho znení so zdravotnými poisťovňami, ako aj s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a ich zástupcami.