Programové vyhlásenie vlády SR časť zdravotníctvoPVV_SR_cast_zdravotnictvo.rtf(RTF, 272 kB)