Na základe plnenia „Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 585/2018 z 12.decembra 2018 ktorým bola schválená Protikorupčná politika Slovenskej republiky na roky 2019 –2023, úloha B.3 vyhodnocovať na základe posúdenia a vyhodnotenia korupčných rizík prijať rezortný protikorupčný program, v ktorom budú uvedené konkrétne protikorupčné systémové opatrenia a zverejniť ho na svojom webovom sídle“. Schválený gremiálnou poradou Ministerstva zdravotníctva SR dňa 21.1.2020 a následne podpísaný pánom predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim dňa 22.1.2020.

Rezortný protikorupčný program

rezortny-protikorupcny-program.pdf rezortny-protikorupcny-program.rtf rezortny-protikorupcny-program.docx