​Štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva Stanislav Špánik dnes otvoril workshop  Baby-friendly Hospital Initiative (BFHI) v zdravotníckych zariadeniach podľa WHO odporúčaní. Zdôraznil, že téma zdravého vývoja detí, zdravia matiek a poskytnutia najvyššieho možného štandardu pri narodení dieťaťa  – je aktuálna a potrebná, a to aj s prihliadnutím na podporu dojčenia. „Naším zámerom je, aby  postupne na každom gynekologicko-pôrodníckom a neonatologickom oddelení bol laktačný konzulant. Preto rezort súčasne pracuje aj na úprave výnosu o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie. Záleží nám na dôstojných podmienkach v nemocniciach tak pre pacientov, ako aj zdravotníkov,“ zdôraznil Stanislav Špánik. MZ SR postupne pracuje na zlepšení podmienok v oblasti gynekológie, pôrodníctva a neonatológie v našich nemocniciach. Nemocnice môžu investovať do rekonštrukcie či prístrojového vybavenia napríklad aj z kapitálových výdavkov MZ SR, o ktoré môžu žiadať aj tento rok, celkový objem je  100  miliónov eur. 
        Štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva Stanislav Špánik dnes otvoril workshop  Baby-friendly Hospital Initiative (BFHI)   Workshop  Baby-friendly Hospital Initiative (BFHI) v zdravotníckych zariadeniach podľa WHO odporúčaní
Kolektív workshopu BFHI