Publikácia poskytuje komplexný audit o súčasnom stave slovenského zdravotníctva, čím tvorí podkladový materiál pre tvorbu zodpovednej zdravotnej politiky, koncepcií a stratégií rozvoja v strednodobom a dlhodobom horizonte.

Autori: Hlavatý, T., Liptáková, A., Špírová, R., Élešová, M., Slezáková, Z., Kováčová, M., Hós, A., Salon, P., Kažík, P., Gajdošová, M., Slaný, J., Šimko, G., Nováková, J., Trusková, I., Hajnaliová, J., Baráková, A., Hlava, P., Mészáros, J., Morvay, K., Pažitný, P., Szalay, T., Szalayová, A.

Vydavateľ: Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava 37, jún 2011, 240 strán

ISBN: 978 – 80 – 969507 – 9 – 9

PDF verzia: bezplatne stiahnuť (pdf 21,2 Mb)  
ZIP verzia: bezplatne stiahnuť (zip 20,0 Mb)

Sprava-o-stave-zdravotnictva-na-Slovensku.pdf