Štúdia uskutočniteľnosti investícií v akútnej lôžkovej zdravotnej starostlivosti na Slovensku v rámci zámeru realizácie výstavby novej nemocnice v Bratislave – Súhrnná správa

suhrnna-sprava.pdf
​Štúdia uskutočniteľnosti – Záverečná správa (SK verzia) / Feasibility study - final report (EN verzia) Zaverecna sprava SK.pdfFinal report EN.pdf