Štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Kamil Száz uviedol do úradu novú predsedníčku Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Renátu Bláhovú.

Dôležitá inštitúcia v oblasti kontroly poskytovania zdravotnej starostlivosti a regulácie poistného trhu nemala približne rok a pol predsedu. Vláda vymenovala manažérku so skúsenosťami v oblasti riadenia, financií, práva či adítorstva do funkcie v stredu.

Štátny tajomník MZ SR Kamil Száz novú predsedníčku ÚDZS Renátu BláhovúŠtátny tajomník MZ SR Kamil Száz novú predsedníčku ÚDZS Renátu Bláhovú