Univerzitná nemocnica BA - Nemocnica Ružinov
Univerzitná nemocnica BA - Nemocnica akademika L.Dérera
Univerzitná nemocnica BA - Nemocnica sv.Cyrila a Metoda
Univerzitná nemocnica  BA - Nemocnica sv. Michala, a.s.
Fakultná nemocnica Nitra
Nemocnica AGEL Komárno, s.r.o.
Fakultná nemocnica Trnava
Fakultná nemocnica s poliklinikou AGEL Skalica
Fakultná nemocnica Trenčín
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sidlom v Bojniciach
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Univerzitná nemocnica Martin
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok FN
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
Nemocnica Poprad, a. s.
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov
Svet zdravia, a.s - Nemocnica Humenné
Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice - stredisko Rastislavova
Nemocnica Svet zdravia Michalovce
Nemocnica svätého Michala Košice
Svet zdravia, a.s.Nemocnica s Poliklinikou Rožňava
Nemocnica AGEL Levice s.r.o.
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov (Nemocnica s poliklinikou sv. Jakuba, n.o.)
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
CINRE s.r.o.
Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r.o.
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany
Nemocnica Snina, s.r.o.
SVET ZDRAVIA, a.s. Žiar nad Hronom
Nemocnica Kraľovský Chlmec
SVET ZDRAVIA Nemocnica Topoľčany a.s.
Nemocnica na okraji mesta,n.o.
NsP Sv. Lukáša, Galanta,.a.s.
NsP Spišská Nová Ves, a.s.
Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a.s.
Východoslovenský onkologický ústav a. s.
NsP Trebišov, a.s.
NsP Myjava
Nemocnica arm. generála L.Svobodu Svidník, n.o.
Ľubovnianska nemocnica, n.o
Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o.
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
HOSPITALE, s.r.o.
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Nemocnica s poliklinikou Rimavská Sobota
Nemocnica s poliklnikou Dunajská Streda, a.s.
Národný ústav reumatických chorôb Piešťany
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o
Vranovská nemocnica a.s.
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela
PRO VITAE n.o. Gelnica - upresniť názov
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou L.N. Jégeho Dolný Kubín
Nemocnica s poliklinikou n.o. Brezno
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 
Národný onkologický ústav Bratislava
Nemocničná a.s., Malacky
Nemocnica AGEL Bánovce s.r.o
Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.
Nemocnica AGEL Levoča a. s.
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom n.o.
Psychiatrická liečebňa Sučany
Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
ProCare Poliklinika Sekčov Prešov
Gynekologicko-pôrodnícka nemocnica KOCH
Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n. o. - Veľký Krtíš
UNB Mickiewiczova, Bratislava
Poliklinika Mlynská dolina, Bratislava
IMUNA PHARM, a.s. 
VKOC Banská Bystrica - Poliklinika Novamed
VKOC Trnava - Stredná zdravotnícka škola
VKOC Žilina
UN Milosrdní Bratia Dunajská Lužná
VKOC Košice - SOŠ informačných technológií
VKOC Bratislava - Poliklinika Karlova Ves
VKOC Prešov - Športová hala Hotelovej akadémie
Poliklinika MO SR Sliač
Poliklinika MO SR Trenčín