Materiál sa predkladá na základe zákona č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov - iniciatívny materiál

Verejná výzva k predkladaniu žiadostí o poskytnutie dotácie MZ SR v oblasti „Podpora duševného zdravia“ pre rok 2018

vv-dusevne-zdravie-2018-zsl.docx vv-dusevne-zdravie-2018-zs.pdf vv-dusevne-zdravie-2018-zs.rtf
Dátum aktualizácie: 27.7.2018
Dátum aktualizácie: 19.7.2018