VYHODNOTENIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE

Vyhodnotenie žiadostí o poskytnutí dotácie podľa §2 ods. 1 písm.d) zákona č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na rok 2018

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ O DOTÁCIE NA podporu duševného zdravia pre rok 2018
proj.č.
Názov žiadateľa
Účel/názov projektu
Dátum ich schválenia
Výška žiadanej dotácie
Výška poskytnutej dotácie
1/2018 Všetko pre zdravie, o.z. DEMENCIE - príznaky, diagnostika liečba a prevencia 15.10.2018               
24 650,00 €
24 650,00 €
2/2018 No More Stigma, n.o. Hovorme nahlas o duševnom zdraví 15.10.2018
15 340,00 €
15 340,00 €
3/2018 Centrum MEMORY, n.o. Alzheimerfórum pre rodinných opatrovateľov 15.10.2018
28 820,00 €
28 820,00 €
5/2018 Združenie pre duševné zdravie - Integra, občianske združenie Preventívno-podporný program o duševnom zdraví pre stredné školy 15.10.2018
9 507,00 €
9 328,00 €
10/2018 Linka detskej istoty, n.o. Linka pomoci pre deti a mládež - Problematika duševného zdravia a prevencia 15.10.2018
21 829,00 €
21 829,00 €
Schválené dotácie -  celkom
100 146,00 €
99 967,00 €

ZOZNAM NESCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ O DOTÁCIE NA  podporu duševného zdravia pre rok 2018
proj.č.
Názov žiadateľa
Účel/Názov projektu
Dátum ich neschválenia
Výška žiadanej dotácie
Dôvod neschválenia žiadosti
4/2018 Združenie pre duševné zdravie - Integra, občianske združenie Medzinárodná konferencia "Duševné zdravie, kooperácia a kvalita života"
15.10.2018
                
17 500,00 €
Projekt nehodnotený         z dôvodu termínu konferencie - september 2019
6/2018 Ipčko Online pomoc v priestore sociálnych sietí
15.10.2018
                
31 350,00 €
Pod 50 bodov (37)
7/2018 Ipčko Internetová poradňa
15.10.2018
                
31 350,00 €
Pod 50 bodov (44)
8/2018 Pro Mente Santa, s.r.o. Súvislosti medzi štýlmi vzťahovej väzby, psychickou traumatizáciou, odolnosťou na stres, psychickými a psychosomatickými syndrómami, práca s verejnosťou a profesionálmi
15.10.2018
                
25 150,00 €
Projekt nehodnotený         z dôvodu  realizácie trvania projektu do r. 2021
9/2018 Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert. Pozitívnamysel.sk - Prvý portál online konzultácií s odborníkmi duševného zdravia 
15.10.2018
                
31 955,00 €
Účel projektu je mimo znenia  verejnej výzvy. Nehodnotený projekt.
11/2018 Liga za duševné zdravie SR, o.z. Vyliečme nezáujem
15.10.2018
                
32 953,96 €
Pod 50 bodov (44)
12/2018 Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Podpora duševného zdravia u detí v rannom detstve II.
15.10.2018
                
19 380,00 €
Formálne vyradený projekt
13/2018 Univerzita Komenského v Bratislave Na križovatke života: závažné psychické poruchy v ranej dospelosti a ich dopad na každodenný život
15.10.2018
                
28 500,00 €
Účel projektu je mimo znenia  verejnej výzvy. Nehodnotený projekt.
Neschválené dotácie - celkom
218 138,96 €