Vyhodnotenie žiadostí o poskytnutí dotácie podľa §2 ods. 1 písm.d) zákona č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na rok 2017

 

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ O DOTÁCIE NA PODPORU zdravia pacientov so zriedkavými chorobami v Slovenskej republike pre rok 2017

proj.č.

Názov žiadateľa

Účel/názov projektu

Dátum ich schválenia

Výška
žiadanej dotácie

Výška
poskytnutej
dotácie

1/2017

Univerzita Komenského Bratislava

Aplikácia metód sekvenovania novej generácie (NGS) v diagnostike zriedkavých genetických chorôb skenovania

9. 10. 2017

100 000,00 €

50 000,00 €

2/2017

Univerzitná nemocnica Martin

Zlepšenie manažmentu a diagnostiky pacientov s imunitne podmienenými zriedkavými chorobami

9. 10. 2017

50 000,00 €

50 000,00 €

Schválené dotácie -  celkom

100 000,00 €

 

ZOZNAM NESCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ O DOTÁCIE NA PODPORU zdravia pacientov so zriedkavými chorobami v Slovenskej republike pre rok 2017

proj.č.

Názov žiadateľa

Účel/Názov projektu

Dátum ich neschválenia

Výška žiadanej dotácie

Dôvod neschválenia
žiadosti

3/2017

Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica Ružinov

Zavedenie a štandardizácia transbronchiálnych biopsií u pacientov so zriedkavými ochoreniami, so zameraním na diagnostiku idiopatickej pľúcnej fibrózy (IPF), ako aj u pacientov na diagnostiku včasnej, akútnej a neskorej chronickej rejekcie po transplantáciách pľúc.

15. 8. 2017

50 000,00 €

nesplnenie podmienok verejnej výzvy bod 9, žiadosť o poskytnutie dotácie má formálne nedostatky i po uplynutí lehoty na ich odstránenie

 

50 000,00 €

 

 

ZOZNAM NESCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU V OBLASTI "PODPORA ZDRAVÉHO ŠTARTU DO ŽIVOTA" PRE ROK 2017

proj.č.

Názov žiadateľa

Účel/Názov projektu

Dátum ich neschválenia

Výška žiadanej dotácie

Dôvod neschválenia
žiadosti

1/2017

Inštitút pre podporu dojčenia, o. z.

Zvýšenie informovanosti zdravotníckych pracovníkov v oblasti podpory dojčenia v súlade s uplatňovaním zásad Mother and Baby Friendly Hospital Initiative v ústavnej zdravotnej starostlivosti

11.12.2017

20 000,00 €

pod 50 bodov (48)

 

20 000,00 €