ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ O DOTÁCIE NA podporu zdravia pacientov so zriedkavými chorobami v Slovenskej republike pre rok 2019

proj.č.

Názov žiadateľa

Účel/názov projektu

Dátum ich schválenia

Výška žiadanej dotácie

Výška poskytnutej dotácie

1/2019

Univerzita Komenského v Bratislave

Diagnostika génových a genómových patológií pomocou mikročipovej komparatívnej genomickej hybridizácie (aCGH)

03.12.2019

100 000,00 €

100 000,00 €

Schválené dotácie - celkom

 

 

100 000,00 €

100 000,00 €

ZOZNAM NESCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ O DOTÁCIE NA PODPORU zdravia pacientov so zriedkavými chorobami v Slovenskej republike pre rok 2019

proj.č.

Názov žiadateľa

Účle/Názov projektu

Dátum ich neschválenia

Výška žiadanej dotácie

Dôvod neschválenia žiadosti