Dátum aktualizácie: 7.3.2016 časť H
Dátum aktualizácie: 9.3.2016 časť A
Dátum aktualizácie: 18.4.2016 časti A a H

Kompletný materiál  (bez 2 spodných zip súborov)

zkdp201604.zip 

cast_A_zoznam_DP_k_01_04_2016.xls

cast_A_zoznam_DP_k_01_04_2016.xls 

cast_B_ind_obmedzenia_k_01_04_2016.rtf

cast_B_ ind_obmedzenia_k_01_04_2016.rtf 

Priloha_c_1_k_casti_B_ind_obmedzenia_k_01_04_2016.rtf

cast_B_ ind_obmedzenia_k_01_04_2016.rtf 

cast_C_limity.rtf

cast_C_limity.rtf 

cast_D_vysvetlivky.rtf

cast_D_vysvetlivky.rtf 

cast_E_odbornosti_lekarov.rtf

cast_E_odbornosti_lekarov.rtf 

cast_F_skratky_vyrobcov.rtf

cast_F_skratky_vyrobcov.rtf 

cast_G_skratky_statov.rtf

cast_G_skratky_statov.rtf 

cast_H_abc_zoznam_DP_k_01_04_2016.xls

cast_H_abc_zoznam_DP_k_01_04_2016.xls 

Protokol_c_1.rtf

Protokol_c_1.rtf 

Protokol_c_2.rtf

Protokol_c_2.rtf 

novo_zaradene_text_na_obale_DP.zip novo_zaradene_text_na_obale_DP.zip
V06E_enteralna_vyziva_text_na_obale_DP.zip 46 MB V06E_enteralna_vyziva_text_na_obale_DP.zip
Odhad vplyvov na zdroje verejného zdravotného poistenia odhad_vplyvov_KTG_DP_na_zdroje_VZP.rtf