Dátum aktualizácie: 4.3.2021 10:30h súbor "Zoznam ZP"
Dátum aktualizácie: 10.3.2021 11:10h súbor „Zoznam_ZP_202104“ a „Časť 2 – Limitové tabuľky“
Dátum aktualizácie: 25.3.2021 13:15h súbor "Zoznam ZP"
Dátum aktualizácie: 30.3.2021 15:10h súbor "Zoznam ZP"
Dátum aktualizácie: 31.3.2021 10:53h súbor "Časť 2 - Limitové tabuľky
Dátum aktualizácie: 9.4.2021 11:01h súbor "Zoznam_ZP_202104"

Dátum aktualizácie: 21.4.2021 12:05h súbor "Zoznam_ZP_202104"

Zoznam_ZP_202104.xls

Zoznam_ZP_202104.xls 

Časť 2 - Limitové tabuľky

Časť 2 - Limitové tabuľky 

Časť 3 - Vysvetlivky a zoznam skratiek

Časť 3 - Vysvetlivky a zoznam skratiek 

Časť 4 - Zoznam skratiek odborností lekárov Časť 4 - Zoznam skratiek odborností lekárov

Tabuľka štandardov - vozíky/kočíky

Tabuľka štandardov - vozíky/kočíky